"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

HEAL - Hydrogenbaserade Energisystem för Arktisk Logistik

Forskningsprojekt Vätgas är en viktig framgångsfaktor för att lyckas utveckla ett välfungerande och hållbart transportsystem i norra Skandinavien, där tillgången av laddstolpar är låg.

HEAL är ett samarbetsprojekt för att utveckla hydrogenbaserade energisystem inom arktisk logistik. Fokus ligger på tunga transporter, tåg och arbetsmaskiner där vätgas kan vara en faktor för omställningen av hela samhället till hållbara transporter. Projektet är långsiktigt och byggs upp i tre steg i ett samarbete med regionerna i norra Sverige, Norge och Finland.

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-09-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Institutionen för Fysik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Projektbeskrivning

Energisystemen måste utgå från nollemission samtidigt som den totala effekten i regionens energisystem måste öka. Ett sätt att uppnå detta skulle kunna vara att utgå från energi som i annat fall inte tillgodogörs på marknaden. Här ser vi framförallt på det energiöverskott som finns inbyggd i befintliga affärsmodeller för vindbruk. I dagsläget levereras inte all den energi som vindturbinerna producerar till stamnätet för distribution till kund. Utgångspunkten för detta projekt är därför att utreda möjligheterna att omvandla överskottsenergin till hydrogen, genom lokal småskalig hydrogenproduktion. Vi vill också hitta de zoner för produktion som ligger inom räckhåll för nyttjande av regionens tunga transporter. Även utgångspunkter för bildandet av nya affärsmodeller för energibolag måste tas fram.

Övergripande vision

Heals övergripande syfte är att skapa en plattform för möjliggörande av övergången till nollemission i energisystemet. Vår vision är att skapa:

  • En självförsörjande energiregion med levande landsbygd och smart nollemissionslogistik
  • En kunskapsregion med hög innovationstakt inom hållbara energisystem
  • En region som bygger upp nya arbetstillfällen inom framtidsteknologier som hydrogenbaserade transporter och maskinentreprenad med nollemission.

Arktiskt samarbete

HEAL är ett samarbete med Inlandets teknikpark, Process IT innovations och Storumans kommun och Umeå universitet i syfte att bilda en kunskapsnod för energisystem med fokus på hydrogen. Vi vill också, i samarbete med energiproducenter, kommuner, akademi, energinätsägare, logistikföretag och entreprenadföretag, utforma energisystem för logistik i vårt arktiska klimat. Ett ökat samspel i energifrågan är en viktig förutsättning för att kunna genomföra en energiomställning.

Effektmål

  • Att bli en möjliggörare och kunskapsbärare i arbetet med ett smart förnybart energisystem med nollemission
  • Att vara en öppen plattform för regional samverkan
  • Att arbeta långsiktigt med omställningen av energisystemet i norra Sverige med fokus på transport/logistik med snabbladdning och vätgas
  • Att hitta hållbara affärsmodeller för ny grön energiteknik
  • Att utgå från den lokala nyttan för de områden där energiuttagen görs och arbeta uppåt mot nyttan för norra Sverige som helhet och de stora aktörer som verkar där.
Senast uppdaterad: 2021-12-10