"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Höga Kustens arkeologi

Forskningsprojekt Landhöjning och arkeologi är en fruktbar blandning, särskilt vid långtidsstudier. Områdets tiotusenåriga historia ska analyseras för att försöka förstå förändringar i ett långtidsperspektiv.

Genom att genomlysa världsarvet Höga Kusten ur arkeologisk synvinkel vill projektet skapa förutsättningar för att på ett nyanserat sätt formulera ett förhistoriskt skeende ur ett långtidsperspektiv. Höga Kusten har fått världsarvsstatus främst på grund av att området har "världens snabbaste" landhöjning, vilket är utomordentligt viktigt ur arkeologisk synpunkt. Tidigare forskning finns också utförd i området. Det föreligger flera grundläggande databaser över grävningar, fornlämningar, löfynd, kyrkor med mera.

Projektansvarig

Per Håkan Ramqvist
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-12-10 2010-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Arkeologi

Projektbeskrivning

Höga Kustens arkeologi är ett projekt som för ett specifikt område vill detaljanalysera förhistorien ur ett långtidsperspektiv. Genom den snabba landhöjningen och den branta kusten kan man inom ett inte altför stort område analysera landskapets förändringar över tid och människans nyttjande av detta landskap. Området har en ca 10 000 år lång historia och ur detta stora tidsintervall kommer projektet att fokusera på de påtagliga förändringar som äger rum och som direkt påverkat livsföringen.

Området är väl lämpat ur forskningsmässig bakgrund eftersom det har gjorts flera större arkeologiska fältundersökningar i området och dessutom föreligger flera viktiga arkeologiska databaser rörande grävningar, fornlämningar, lösfynd, kyrkor med mera.

Senast uppdaterad: 2019-09-18