"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkeologi

Arkeologi är att söka kunskap om äldre samhällen, tidigare människors levnadssätt och föreställningsvärld, samspelet mellan människor och miljö, materiell kultur och andra spår av tidigare människors aktiviteter.

En morgon i pollenmätningens tjänst

Följ med upp på universitetets tak för att samla in pollen för Umeås pollenprognoser på Pollenrapporten.se.

Nyheter inom ämnet arkeologi

Mänskliga spår och naturens gång grogrund för ny kunskap

Människans historiska påverkan kan vara större i Arktis än vad forskare tidigare antagit visar ny avhandling.

Ny utrustning ska underlätta arkeologiska analyser

Ny kamera för diagnostisering av jord- och sedimentlager har levererats till Miljöarkeologiska laboratoriet.

Bevis för att det funnits sjöar i Saharaöknen

Läs mer om förekomsten av forntida sjöar i Sahara daterade till mellan cirka 10 000 och 5 000 år sedan.