Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkeologi

Arkeologi är att söka kunskap om äldre samhällen, tidigare människors levnadssätt och föreställningsvärld, samspelet mellan människor och miljö, materiell kultur och andra spår av tidigare människors aktiviteter.

Nyheter inom ämnet arkeologi

Stora infrastrukturbidrag med koppling till Humanistiska fakulteten

Vetenskapsrådet satsar stort på forskningsinfrastruktur där Humanistiska fakulteten finns med.

7,7 miljoner för utveckling av miljöarkeologi-databasen SEAD

Riksbankens Jubileumsfond ger 7 ,7 miljoner kr för tillgängligheten till data från analyser av trädårsringar.

Ny bok om Ukrainas förhistoria

Boken där två Umeåforskare medverkar är den första heltäckande sammanställningen av ukrainsk förhistoria.