"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur fri är berättelsen? Museipedagogers erfarenheter av hat, hot och våld i arbetsmiljön

Post-doc projekt Detta är ett två-årigt forskningsprojekt som baseras på intervjuer med pedagoger vid svenska museer.

Studien syftar till att kartlägga och analysera museipedagogers erfarenheter av och tankar om hat, hot och våld i arbetsmiljön. Fokus ligger på det som sker mellan pedagog och publik med övergripande kunskapsmål att identifiera de ideologiska processer som tar plats i museernas publika rum och vidga perspektivet på museipedagogikens roll i det demokratiska samtalet. I projektet undersöks de sammanhang som hat, hot och våld uppstår i, hur detta bemöts, vad sociala kategorier som exempelvis kön, sexuell läggning, ras och etnicitet betyder i sammanhanget, och hur kunskap och makt omförhandlas.

Projektansvarig

Charlotte Engman
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 63

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Museologi
Senast uppdaterad: 2023-11-23