"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Charlotte Engman

Forskar om museer, kulturarv och kolonialism. Undervisar i etnografisk metod, mångfaldsarbete och museipedagogik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Etnologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är kulturanalytiker, disputerad etnolog och postdoktor i museologi, med inriktning mot kultur och demokratiseringsprocesser. Mina forskningsintressen rör museer, demokrati, kulturarv, kolonialism och dekolonisering, vilket jag behandlat i min avhandling i etnologi.

Ett av mina nuvarande forskningsprojekt handlar om museipedagogik och hat, hot och våld på museer. Där undersöker jag svenska museipedagogers erfarenheter av och tankar om hat, hot och våld i mötet med besökare, samt hur dessa erfarenheter och tankar förhåller sig till idén om museet som en av demokratins centrala arenor.

I ett annat projekt undersöker jag arkivmaterial efterlämnat av de svenska Kongofararna som tog tjänst i Kongostaten omkring år 1880-1910. Särskilt intresserar jag mig för relationer mellan svenskar och lokalinvånare i Kongostaten, samt hur fiktion och konst kan användas som alternativa vägar för vetenskaplig tolkning och framställning.

 

Teori som metod, Umeå: Umeå universitet 2022 : 29-47
Engman, Charlotte
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv, Umeå universitet 2020, (3) : 7-17
Engman, Charlotte

Min undervisning är främst förlagd till Kulturanalysprogrammet och Branschutbildningen för museer och kulturarv vid Umeå universitet, men det händer också att jag gästundervisar vid andra universitet. Undervisningen inkluderar etnologi, etnografiska metoder, normkritik, museipedagogik, etnisk mångfald, och uppsatshandledning.