"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Museologi

Reportage och porträtt

Museologi ämne i ropet

Richard Pettersson, docent i museologi, är aktuell med två böcker samt som medverkande i en ny seminarieserie.

Nyheter

Bokomslag Pehr Stenbergs värld
Klassresa, svartsjuka och subjektet som livsprojekt

I en ny antologi presenterar tre forskare olika infallsvinklar och tolkningar av Pehr Stenbergs texter.

Utställningskritik: Paradox museum i museidiskursens gränsmarker

Anna Källén skriver om definitionen av museer i senaste nummret av Utställningskritik.

Torkel Molin får Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2023

Torkel Molin tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2023 på 30 000 kr.

Forskningsprojekt

Hur fri är berättelsen? Museipedagogers erfarenheter av hat, hot och våld i arbetsmiljön
Forskningsområde: Museologi
Tid 1 september 2023
Typ av projekt Post-doc projekt
En sång för silverfisken från Silur – bevarandepraktiker som mikropolitisk dimension i modernitetens museum
Forskningsområde: Museologi
Tid 1 september 2017 till 17 juni 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt