"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Museologi

Reportage och porträtt

Museologi ämne i ropet

Richard Pettersson, docent i museologi, är aktuell med två böcker samt som medverkande i en ny seminarieserie.

Nyheter

Torkel Molin får Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2023

Torkel Molin tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2023 på 30 000 kr.

Kerstin Smeds får Kungl. Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj

Kungl. Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj tilldelas professor emerita Kerstin Smeds,

Essä: Berättande på museer

Annika Bünz och Carola Nordbäck skriver om museernas berättelsestrukturer och möjligheten till förändring.

Forskningsprojekt

En sång för silverfisken från Silur – bevarandepraktiker som mikropolitisk dimension i modernitetens museum
Forskningsområde: Museologi
Tid 1 september 2017 till 17 juni 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt