"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur kan unga transpersoners psykiska hälsa förbättras? En deltagaraktiv studie

Forskningsprojekt Denna kvalitativa studie undersöker unga transpersoners psykiska hälsa och fokuserar på hur den kan förbättras i den svenska kontexten.

Kvantitativa studier visar att en stor del av gruppen unga transpersoner (personer som inte identifierar sig med det kön de tilldelades vid födseln) rapporterar psykisk ohälsa och självmordstankar. Trots ökad synlighet av denna grupp så saknas det studier som kvalitativt undersöker bakomliggande sociala faktorer och upplevelser av psykisk ohälsa i gruppen.

Projektansvarig

Ida Linander
Forskare (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 21

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Syftet med denna studien är således att undersöka unga transpersoners egna erfarenheter av sociala faktorer som är viktiga för deras psykiska hälsa och jämföra med hur policyförslag konstruerar problemen bakom den psykiska ohälsan i gruppen. Slutligen, genom att använda en deltagaraktiv design syftar studien till att utarbeta handlingsplaner för en förbättrad psykisk hälsa i gruppen.

Projektet bygger på tre delstudier. Delstudie 1 är en intervjustudie med unga transpersoner om erfarenheter av sociala faktorer som är viktiga för den psykiska hälsan. Utifrån resultaten från den första delstudien väljs policys ut till delstudie 2 som analyseras med hjälp av Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”, med fokus på hur policyförslagen konstruerar problemen bakom unga transpersoners psykiska ohälsa. I den tredje delstudien används resultaten från delstudie 1 och 2 för att utarbeta handlingsplaner som syftar till att förbättra den psykiska hälsan i gruppen. Delstudie 3 bygger på metoden konceptuella kartläggning och kommer involvera flera olika aktörer (unga transpersoner, sjukvårdspersonal, representanter från transorganisationer) i att sortera, rangordna och diskutera åtgärder bland annat genom workshops. Studien har ett integrerat genusteoretiskt perspektiv och kommer att använda teoretiska begrepp som cisnormativitet och affektivt arbete för att analysera och förstå materialet.

Studien fyller ett betydande kunskapsgap kring unga transpersoners psykiska hälsa och kommer genom sin deltagaraktiva design bidra med handlingsplaner som är relevanta, genomförbara och grundade bland dem som forskningen berör.

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-23