"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur påverkar hormoner hjärnans funktion vid premenstruellt dysforiskt syndrom?

Doktorandprojekt Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) kännetecknas av kraftiga humörsymtom dagarna innan mens och drabbar många kvinnor i barnafödande ålder. Det finns ett samband mellan PMDS-symtom och nivåförändringar av gulkroppshormon och dess nedbrytningsprodukter. Vissa av dessa har en stark och direkt påverkan på hur hjärnan fungerar. Den effekten skiljer sig mellan kvinnor med PMDS och de som inte upplever premenstruella humörförändringar.

Vissa av gulkroppshormonets nedbrytningsprodukter (så kallade neurosteroider) kan framkalla PMDS-symtom hos känsliga individer och verkar genom att öka effekten av GABA, hjärnans vanligaste hämmande signalsubstans. Syftet med projektet är att kartlägga hur hjärnans funktion förändras under menscykeln hos PMDS patienter jämfört med kvinnor utan premenstruella besvär. Vi studerar också neurosteroiders påverkan på hjärnan och kartlägger huruvida receptorer känsliga för GABA och neurosteroider har ett annorlunda uttryck hos kvinnor med PMDS.

Doktorand

Louise Stiernman
Forskningsassistent
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Region Västerbotten

Projektbeskrivning

Inom ramen för detta doktorandprojekt har kvinnor med PMDS och kvinnor utan premenstruella besvär fått genomgå undersökningar i magnetkamera för att förstå hur deras hjärnor arbetar under emotionella uppgifter. Vi har dessutom samlat blodprover för att kunna mäta nivåer av gulkroppshormonets nedbrytningsprodukter (neurosteroider) som har en känd uttalad effekt på hjärnans funktion. Ur blodproverna utvinns också celler som bär på receptorer känsliga för neurosteroider som är av samma typ som de som finns i hjärnan.

Projekten har tre huvudsakliga syften:

  • Utforska hur hjärnans emotionella funktion ändras under menscykeln hos kvinnor med PMDS jämfört med kvinnor som inte upplever humörförändringar innan mens
  • Förstå hur menscykelbundna skillnader i hjärnans funktion relaterar till mängden neurosteroider
  • Kartlägga hur receptorer känsliga för neurosteroider påverkas i sitt uttryck under menscykeln hos de undersökta kvinnorna, vilket skulle kunna tyda på en ändrad funktion hos dessa receptorer och skulle kunna förklara den ökade känslighet för dessa ämnen hos kvinnor med PMDS

 

Varför forska om detta?

PMDS är en vanlig sjukdom bland kvinnor i barnafödande ålder och är förknippad med stort lidande för patienterna och deras anhöriga och medför ofta svårigheter att jobba eller studera. Vad som orsakar PMDS är inte klarlagt och kunskap om de exakta mekanismerna bakom sjukdomen är nödvändig för att i framtiden utveckla mer effektiva behandlingar som kan hjälpa dessa patienter.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-06-03