"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hushållens reaktioner på de höga elpriserna

Forskningsprojekt Svenska politiker har sagt att elanvändare ska kompenseras för de höga elpriserna. Två mycket relevanta frågor i detta sammanhang är hur subventionerna ska utformas och vilka användare som bör komma ifråga.

I detta projekt samlar vi in information direkt från elanvändarna för att ta reda på vad de har gjort för att minska sin utsatthet, om och i så fall vad de planerar att göra i närhet och hur utsatta de är. Denna information är mycket värdefull för att subventionerna ska kunna utformas så ändamålsenligt som möjligt.

Projektansvarig

Magnus Söderberg Griffith University, Australien
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-11-01 2023-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Nationalekonomi

Externa finansiärer

Energimyndigheten

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-27