"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hyperborean

Forskningsprojekt Experimentella exponeringsstudier för att utvärdera luftvägseffekter av fysisk aktivitet i kyla.

Ett projekt med flera experimentella exponeringsstudier där forskningspersonerna genomför fysisk aktivitet på olika intensitetsnivåer i olika temperaturer i köldkammare. Luftvägseffekter mäts med hjälp av intervjuer, symtom-enkäter, lungfunktion och biokemiska skademarkörer.

Projektansvarig

Nikolai Stenfors
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2022-09-02

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2023-02-06