Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hyperborean

Forskningsprojekt Experimentella exponeringsstudier för att utvärdera luftvägseffekter av fysisk aktivitet i kyla.

Ett projekt med flera experimentella exponeringsstudier där forskningspersonerna genomför fysisk aktivitet på olika intensitetsnivåer i olika temperaturer i köldkammare. Luftvägseffekter mäts med hjälp av intervjuer, symtom-enkäter, lungfunktion och biokemiska skademarkörer.

Projektansvarig

Nikolai Stenfors
Universitetslektor/överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod

Startdatum: 2016-01-01

Forskningsämne

Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin