"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

IMMPACT – In(Ex)kludering och materialitet i matematik och fysik

Forskningsprojekt Vem känner sig hemma inom matematik- och fysikutbildningen på högskolor och universitet, och varför? Vi undersöker vägen in i ämnet och studenternas identitetsutveckling i mötet med ämnet, med ett särskilt fokus på underrepresenterade grupper inom högre studier i matematik och fysik.

Syftet med det här projektet är att undersöka inkluderings och exkluderingsprocesser i högre utbildning. Med fokus på studenters erfarenheter och målbilder undersöker hur underrepresenterade grupper uppfattar matematik- och fysikutbildningar. Vi intresserar oss särskilt för studenternas identitetsskapande och hur deras identitetsskapande förändras under deras bana genom universitetsvärlden.

Forskare

Maria Berge
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 85

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2025-12-31

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Det viktigaste bidraget med projektet är inte bara att en ökad mångfald uppfyller samhällets behov av studenter som fullföljer sin utbildning i matematik och fysik, utan projektet berör också en större fråga – rättvisa. Paola Valero (SU) är forskningsledare för projektet.

För mer information se projektets hemsida på Stockholms universitet.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-10-05