"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Initierande av ett samhällsengagemang för hållbar energirenovering av småhus

Doktorandprojekt Databaser med information om byggnadskaraktäristik och energianvändning blir alltmer tillgängliga inom byggnadsindustrin i Sverige. Detta kan driva på utvecklingen att använda en datadriven strategi för att möjliggöra och erbjuda skräddarsydda energieffektiva åtgärder vid renovering. Det övergripande syftet med detta projekt är att stödja intressenter i att fatta beslut för att uppnå hållbar energirenovering i småhus.

Syftet med projektet är att stödja intressenternas engagemang i övergången mot en hållbar energirenovering i småhus. Data med energideklarationer kopplade till geografiska informationssystem kommer att överföras till en databas. Databasen kommer tillsammans med maskininlärningsalgoritmer att integreras i en plattform som extraherar fallspecifik kunskap om installerade energisystem och faktisk energianvändning i byggnader. Detta gör det möjligt för intressenter att beräkna energibesparing vid alternativa energilösningar för deras specifika byggnad.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Fristående hus (en- och tvåfamiljshus som ägs av privata ägare) utgör mer än 50% av det svenska bostadsbeståndet och svarar för 12% av den totala energiförbrukningen i Sverige (Energimyndigheten, 2017). Cirka 80% av dessa hus är mer än 30 år gamla, med mindre omfattande värmeisolering och har sällan ventilationssystem med värmeåtervinning (Boverket 2015). En undersökning genomförd av Boverket identifierade bland 821 inspekterade enskilda hus att en väsentlig del av dem måste renoveras för att energieffektiviseras (Boverket, 2010). Dessa äldre befintliga fristående hus ger därför en unik möjlighet att engagera sig för omställningen till ett hållbart energisystem.
 

Databaser med byggnadskaraktäristik och energianvändning blir alltmer tillgängliga inom byggnadsindustrin i Sverige. Detta kan driva på utvecklingen att använda en datadriven strategi för att möjliggöra och erbjuda skräddarsydda energieffektiva åtgärder vid renovering.

 
Det övergripande syftet med projektet är därför att stödja intressenterna i att fatta beslut för att uppnå hållbar energirenovering i småhus.
 
De huvudsakliga målen är:
1) att extrahera data om fristående hus från flera heterogena datakällor till en enhetlig databas;
2) att utveckla en plattform med öppen åtkomst för beräkning av energibesparingar av alternativa åtgärder som är anpassade för den specifika byggnadens konstruktion;
3) att sprida information om att plattformen och forskningsresultat finns tillgängliga med öppen åtkomst till intressenter för att stödja övergången till hållbar energirenovering.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-01-12