"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur interaktioner mellan aktivister från olika generationer påverkar deras mål, strategier och visioner om en alternativ framtid?

Forskningsprojekt Generationsbegreppet har återupplivats inom studier av ungdomar globalt, sociala rörelser i Nordamerika och ungas politiska engagemang i Latinamerika. Begreppet förklarar hur historiska förutsättningar vid tidpunkten när unga vuxna närmar sig vuxen ålder, på sikt påverkar deras politiska handlande. Detta projekt bidrar till aktuell kunskap genom att undersöka hur interaktioner mellan aktivister från olika generationer påverkar deras mål, strategier och visioner om en alternativ framtid.

Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyrtio feministiska aktivister från två generationer i Ecuador och Peru: unga vuxna respektive vuxna. Hittills har endast resultaten från intervjuerna med de unga vuxna publicerats. I detta projekt kommer jag att publicera den jämförande analysen av de båda generationerna aktivister och deras interaktioner med varandra. Jag kommer att genomföra den jämförande analysen utifrån ett interaktionistiskt perspektiv på social organisation, med fokus på genus och ålder i den Latinamerikanska kontexten.

Projektansvarig

Anna-Britt Coe
Universitetslektor (tjänstledig), övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-07-01 2023-06-30

Finansiering

Riksbanksjubileumsfond Sabbatical

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att publicera två forskningsartiklar som undersöker hur interaktioner mellan aktivister från olika generationer påverkar deras mål, strategier och visioner om en alternativ framtid. Generationsbegreppet har återupplivats inom tre forskningsområden; studier av ungdomar globalt, sociala rörelser i Nordamerika och ungas politiska engagemang i Latinamerika. Begreppet förklarar hur sociala och historiska förutsättningar vid tidpunkten när unga vuxna närmar sig vuxen ålder, på sikt påverkar deras politiska handlande. Detta projekt bidrar därför till befintlig forskning genom att fokusera på interaktioner mellan olika generationer.

Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyrtio feministiska aktivister från två generationer i Ecuador och Peru (unga vuxna respektive vuxna). Hittills har endast resultaten från intervjuerna med de unga vuxna publicerats. I detta projekt kommer jag att publicera den jämförande analysen av de båda generationerna aktivister och deras interaktioner med varandra. Tre huvudaktiviteter kommer att genomföras. Jag kommer att genomföra den jämförande analysen utifrån ett interaktionistiskt perspektiv på social organisation, med fokus på genus och ålder i den Latinamerikanska kontexten. Därefter kommer jag att utveckla två manus för publicering i internationella tidskrifter. Jag kommer även att besöka sociologiska institutionen vid University of Vermont för att utveckla forskningssamarbeten.

Senast uppdaterad: 2022-02-08