Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anna-Britt Coe

Anna-Britt Coe

Jag är docent vid Sociologiska institutionen och forskar om sociala rörelser och aktivistorganisationer, hur dessa grupperingar mobiliserar sig och påverkar samhälle och politik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som lärare och forskare vid Sociologiska institutionen på Umeå universitet. Min undervisning består av kurser som sträcker sig över grund-, avancerade och doktorandnivåer och omfattar ämnen som organisationer och samhälle, sociologisk teori och kvalitativ metod. Jag är samordnare för det tvärvetenskapliga Masterprogrammet i ledarskap och organisation (sedan januari 2018).

Min forskning koncentreras på två områden: sociala rörelser med fokus på hur rörelser påverkar samhället och politiken, och unga människors politiska handlingar med fokus på hur de utövar politik utanför staten. Empiriskt undersöker jag både de betydelser som aktivistgrupper tilldelar deras kollektiva handlingar liksom de sociala processer de utvecklar i förhållande till dessa betydelser.

Min empiriska forskning undersöker aktivism i Sverige och Latinamerika. I Sverige arbetar jag med kollegor från Umeå centrum för genusstudier för att undersöka hur ideella grupper mobiliserar runt trygghet i offentliga platser och hur de hantera genus och rasifierade hierarkier genom sin aktivism. I Peru och Ecuador undersöker jag feministisk aktivism kring jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter.

Som handledare till fyra doktorander vid medicinska fakulteten har jag samarbetat med avhandlingsprojekt som undersöker hur man kan använda deltagande metod för att bygga kapacitet bland ledare i hälsosystem, använda e-hälsa för att förbättra tillgången till behandling av urininkontinens och senast förstå hur interaktioner mellan patient-vårdgivare samt arbetsorganisationer påverkar cancervård i samband med standardiserade vårdförlopp.

Jag fick en kandidatexamen i sociologi och spanska / latinamerikanska studier 1989 och en masters examen i tillämpad sociologi 1999, båda från American University, Washington DC. Jag fick en doktorsexamen i sociologi 2010 och blev docent i sociologi 2015, båda från Umeå universitet. Mellan 2011–2013 var jag post-doktor vid Umeå centrum för genusstudier och mellan 2014-2017 var jag forskningsassistent vid Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

Jag har varit medlem i Internationella Sociologiska Föreningen sedan 2008. Mellan 2014-2018 var jag som regional representant från Europa för ISA: s forskningsutskott 32 ”Kvinnor, kön och samhälle”.

Nyckelord: aktivistorganisationer, feminism, Latinamerika, trygghetsarbetet, sociala rörelser, sexuella och reproduktiva rättigheter, unga vuxna

Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2020, Vol. 38, (2) : 238-247
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, Routledge 2020, Vol. 27, (7) : 1044-1062
Sandberg, Linda; Coe, Anna-Britt
Journal of Youth Studies, Taylor & Francis 2019, Vol. 22, (6) : 839-855
Coe, Anna-Britt; Rönnblom, Malin
Social Movement Studies, Routledge 2019, Vol. 18, (5) : 622-638
Coe, Anna-Britt; Sandberg, Linda
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (7–8) : 1223-1232
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Hörnsten, Åsa; Coe, Anna-Britt; et al.
Sport, Education and Society, Abingdon: Routledge 2019, Vol. 24, (5) : 441-454
Wiklund, Emelie; Jonsson, Emma; Coe, Anna-Britt; et al.
Sociological inquiry, Vol. 88, (3) : 510-534
Coe, Anna-Britt
Health Research Policy and Systems, BioMed Central 2018, Vol. 16
Tetui, Moses; Zulu, Joseph Mumba; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Global Public Health, Routledge 2017, Vol. 12, (8) : 1004-1017
Goicolea, Isabel; Coe, Anna-Britt; San Sebastián, Miguel; et al.
Umeå: Umeå universitet 2017
Sandberg, Linda; Brandén, Jennie; Rönnblom, Malin; et al.
Health Research Policy and Systems, BioMed Central 2017, Vol. 15
Tetui, Moses; Coe, Anna-Britt; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Global Health Action, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 10
Tetui, Moses; Coe, Anna-Britt; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Global Health Action, Vol. 10
Vives-Cases, Carmen; Espinar-Ruiz, Eva; Castellanos-Torres, Esther; et al.
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 97-98
Coe, Anna-Britt; Sandberg, Linda
Journal of Youth Studies, Routledge 2016, Vol. 19, (10) : 1321-1337
Coe, Anna-Britt; Wiklund, Maria; Uttjek, Margaretha; et al.
BMC Health Services Research, Vol. 16
Tetui, Moses; Hurtig, Anna-Karin; Ekirpa-Kiracho, Elizabeth; et al.
Youth & society, Vol. 47, (1) : 3-28
Coe, Anna-Britt; Goicolea, Isabel; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Latin American Politics and Society, John Wiley & Sons 2015, Vol. 57, (2) : 132-153
Coe, Anna-Britt; Vandegrift, Darcie
Young - Nordic Journal of Youth Research, Vol. 22, (4) : 399-419
Goicolea, Isabel; Coe, Anna-Britt; Öhman, Ann
BMC Public Health, London: BioMed Central 2013, Vol. 13
Anticona, Cynthia; Coe, Anna-Britt; Bergdahl, Ingvar; et al.
Research in Social Movements, Conflicts and Change, Bingley, U.K.: Emerald 2013 : 107-132
Coe, Anna-Britt
Journal of Youth Studies, Routledge 2013, Vol. 16, (6) : 695-711
Coe, Anna-Britt; Goicolea, Isabel; Öhman, Ann
Journal of Gender Studies, Taylor & Francis 2012, Vol. 21, (2) : 151-167
Coe, Anna-Britt
Global Health Action, Co-Action Publishing 2012, Vol. 5 : 18748-
Goicolea, Isabel; Coe, Anna-Britt; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Mobilization, MetaPress 2011, Vol. 16, (4) : 495-512
Coe, Anna-Britt
Sociological perspectives, University of California Press 2011, Vol. 54, (4) : 665-688
Coe, Anna-Britt; Schnabel, Annette
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 62
Coe, Anna-Britt
Social Movement Studies, Taylor & Francis Group 2009, Vol. 8, (4) : 427-447
Coe, Anna-Britt
Reproductive Health Matters, Elsevier 2007, Vol. 15, (29) : 139-148
Chávez, Susana; Coe, Anna-Britt
Reproductive health matters, Elsevier 2004, Vol. 12, (24) : 56-69
Coe, Anna-Britt