"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna-Britt Coe

Jag är docent vid Sociologiska institutionen och forskar om sociala rörelser och aktivistorganisationer, hur dessa grupperingar mobiliserar sig och påverkar samhälle och politik.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen Roll: Biträdande prefekt
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som lärare och forskare vid Sociologiska institutionen på Umeå universitet. Jag är samordnare för den tvärvetenskaplig Masterprogrammet i ledarskap och organisation vid Umeå universitet som är ett samarbete mellan fem institutioner: pedagogik, psykologi, statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi. Min undervisning sträcker sig över grund-, avancerade och doktorandnivåer, och omfattar kurser inom organisationssociologi, kvalitativ metod och sociologiska teori.

Min egen forskning är fokuserat på två övergripande frågor: hur sociala rörelser påverkar samhället och politiken, och hur unga vuxna skapar aktivism utifrån sina egna uppfattningar av politik och politiska handlingar. Jag undersöker vardagspraktiker, sociala processer och görande av maktrelationer utifrån genus, ålder och rasifiering. Mina empiriska fall består av aktivism i Sverige och Latinamerika kring trygghetsarbetet, feminismen samt sexuella och reproduktiva rättigheter.

Jag samarbetar med doktorand- och post-dok projekt som undersöker:

•  Platsens betydelse för ungas engagemang på landsbygd,
•  Stigma-relaterade känslor och dess påverkan på egenvård hos personer med KOL,
•  Standardiserade vårdförlopps påverkan på organisatoriska rutiner kring cancer diagnos och behandling i primärvård,
•  Skapande av tillgång till cancervård genom interaktioner mellan patient och läkare i primärvård, och
•  Kapacitetsuppbyggnad av mellancheferna i hälsosystem genom deltagande aktionsforskning.

Jag har en kandidatexamen i sociologi och spanska / latinamerikanska studier (1989) och en masters examen i tillämpad sociologi (1999), båda från American University, Washington DC. Jag har doktorerat (2010) och blivet docent i sociologi (2015), båda vid Umeå universitet. Jag är medlem i Internationella Sociologiska Föreningen och Sveriges Genusforskarförbund.

Nyckelord: aktivistorganisationer, feminismen, Latinamerika, trygghetsarbetet, sociala rörelser, sexuella och reproduktiva rättigheter, unga vuxna

Sociological forum (Randolph, N.J.), John Wiley & Sons 2023, Vol. 38, (4) : 1288-1310
Coe, Anna-Britt
Health Research Policy and Systems, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 21, (1)
Fjällström, Petter; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2023, Vol. 41, (3) : 287-296
Fjällström, Petter; Hörnsten, Carl; Lilja, Mikael; et al.
Young - Nordic Journal of Youth Research, Sage Publications 2022, Vol. 30, (5) : 455-471
Coe, Anna-Britt
The Wiley-Blackwell encyclopedia of social & political movements
Coe, Anna-Britt
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Fjällström, Petter; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
European Journal of Cancer Care, John Wiley & Sons 2022, Vol. 31, (6)
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Hörnsten, Carl; Lilja, Mikael; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Nordin, Therese; Coe, Anna-Britt; Nilsson, Ingeborg
Ca-PRI Online Conference 2021: Abstracts : 55-55
Fjällström, Petter; Hajdarevic, Senada; Coe, Anna-Britt; et al.
Annals of Oncology, Elsevier 2021, Vol. 32, (Supplement 5) : S1277-S1277
Fjällström, Petter; Hajdarevic, Senada; Coe, Anna-Britt; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 16, (1)
Hultstrand, Cecilia; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2020, Vol. 38, (2) : 238-247
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Coe, Anna-Britt; Lilja, Mikael; et al.
Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, Routledge 2020, Vol. 27, (7) : 1044-1062
Sandberg, Linda; Coe, Anna-Britt
Journal of Youth Studies, Taylor & Francis 2019, Vol. 22, (6) : 839-855
Coe, Anna-Britt; Rönnblom, Malin
Social Movement Studies, Routledge 2019, Vol. 18, (5) : 622-638
Coe, Anna-Britt; Sandberg, Linda
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (7–8) : 1223-1232
Hultstrand Ahlin, Cecilia; Hörnsten, Åsa; Coe, Anna-Britt; et al.
Sport, Education and Society, Abingdon: Routledge 2019, Vol. 24, (5) : 441-454
Wiklund, Emelie; Jonsson, Emma; Coe, Anna-Britt; et al.
Sociological inquiry, Vol. 88, (3) : 510-534
Coe, Anna-Britt
Health Research Policy and Systems, BioMed Central 2018, Vol. 16
Tetui, Moses; Zulu, Joseph Mumba; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Global Public Health, Routledge 2017, Vol. 12, (8) : 1004-1017
Goicolea, Isabel; Coe, Anna-Britt; San Sebastián, Miguel; et al.
Umeå: Umeå universitet 2017
Sandberg, Linda; Brandén, Jennie; Rönnblom, Malin; et al.
Health Research Policy and Systems, BioMed Central 2017, Vol. 15
Tetui, Moses; Coe, Anna-Britt; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Global Health Action, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 10
Tetui, Moses; Coe, Anna-Britt; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Global Health Action, Vol. 10
Vives-Cases, Carmen; Espinar-Ruiz, Eva; Castellanos-Torres, Esther; et al.
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 97-98
Coe, Anna-Britt; Sandberg, Linda
Journal of Youth Studies, Routledge 2016, Vol. 19, (10) : 1321-1337
Coe, Anna-Britt; Wiklund, Maria; Uttjek, Margaretha; et al.
BMC Health Services Research, Vol. 16
Tetui, Moses; Hurtig, Anna-Karin; Ekirpa-Kiracho, Elizabeth; et al.
Youth & society, Vol. 47, (1) : 3-28
Coe, Anna-Britt; Goicolea, Isabel; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Latin American Politics and Society, John Wiley & Sons 2015, Vol. 57, (2) : 132-153
Coe, Anna-Britt; Vandegrift, Darcie
Young - Nordic Journal of Youth Research, Vol. 22, (4) : 399-419
Goicolea, Isabel; Coe, Anna-Britt; Öhman, Ann
BMC Public Health, London: BioMed Central (BMC) 2013, Vol. 13
Anticona, Cynthia; Coe, Anna-Britt; Bergdahl, Ingvar; et al.
Research in Social Movements, Conflicts and Change, Bingley, U.K.: Emerald 2013 : 107-132
Coe, Anna-Britt
Journal of Youth Studies, Routledge 2013, Vol. 16, (6) : 695-711
Coe, Anna-Britt; Goicolea, Isabel; Öhman, Ann
Journal of Gender Studies, Taylor & Francis 2012, Vol. 21, (2) : 151-167
Coe, Anna-Britt
Global Health Action, Co-Action Publishing 2012, Vol. 5 : 18748-
Goicolea, Isabel; Coe, Anna-Britt; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Mobilization, MetaPress 2011, Vol. 16, (4) : 495-512
Coe, Anna-Britt
Sociological perspectives, University of California Press 2011, Vol. 54, (4) : 665-688
Coe, Anna-Britt; Schnabel, Annette
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 62
Coe, Anna-Britt
Social Movement Studies, Taylor & Francis Group 2009, Vol. 8, (4) : 427-447
Coe, Anna-Britt
Reproductive Health Matters, Elsevier 2007, Vol. 15, (29) : 139-148
Chávez, Susana; Coe, Anna-Britt
Reproductive health matters, Elsevier 2004, Vol. 12, (24) : 56-69
Coe, Anna-Britt