"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kan byhälsoarbetare bidra till att stärka hälsosystemen i Latinamerika?

Forskningsprojekt Det övergripande syftet med detta projekt nätverk är att stärka forskningskapaciteten och kompetensen inom området hälsopolitik- och systemforskning, med särskilt fokus på Community Health Workers i Bolivia och Ecuador.

På detta sätt kommer projektet att bidra till uppbyggnaden av starka hälsosystem som kan svara på behoven hos de mest utsatta befolkningarna i den latinamerikanska kontexten

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa medverkande

University of San Simón, Cochabamba, Bolivia, University San Francisco de Quito, Quito, Ecuador, University of Bergen, Norway

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Längre beskrivning av projektet

Ett förnyat intresse för CHW-program i många LMIC uppkom under 2000-talet på grund av millennieummålen, med fokis på mödra- och barnhälsovård, samt kontroll av infektionssjukdomar. Trots detta intresse globalt, så marginaliserades CHW-program i många latinamerikanska länder. Hälso- och sjukvårdsreformer som genomförts i Latinamerika har sedan slutet av 1990-talet uteslutit CHW, med några få undantag, som nyckelaktörer inom regionens primärvårdssystem.

Det övergripande syftet med detta projekt är alltså tvådelat: i) att bedriva forskning för att kartlägga den nuvarande situationen för CHW och att utforska vilken roll de kan spela för att stärka UHC i Bolivia och Ecuador; och ii) att skapa ett forskningsnätverk för hälsosystem som syftar till kapacitetsuppbyggnad och regionalt samarbete.

Detta kommer att ske genom utveckling av ett samarbetspartnerskap främst mellan forskare vid San Simón University, Cochabamba, Bolivia, University of San Francisco of Quito, Ecuador och Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

Forskningsprojektet kommer att genomföras under två år med en serie av:
i) aktiviteter mellan länder: tre workshops i Bolivia och Ecuador för att planera och kritiskt diskutera forskningsmålen och generera idéer för framtida projekt;
ii) aktiviteter inom landet för att samla in och analysera data för CHWs studier.

Vi tror att investeringar i CHW kan stärka hälsosystemen, påskynda universell hälsotäckning och som en konsekvens bidra till fattigdomsminskning i de deltagande länderna.

 

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-09-16