"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kan mental hälsa och vård bland unga i Kambodjas fängelser förbättras?

Forskningsprojekt Kambodja, med cirka 15 miljoner människor, har en lång historia av krig och konflikter. Situationen för fångar i Kambodja är besvärlig - antalet fångar ökade med mer än 20 procent under 2016, vilket leder till allvarliga utmaningar vid överbeläggning.

Det övergripande syftet med forskningssamarbetet är att förbättra den mentala hälsan hos unga intagna och för att stärka hälso- och sjukvården inom fängelserna i Kambodja. Detta kommer att ske genom att utveckla ett samarbete mellan forskare vid Caritas-Center för barns och ungdomars psykiska hälsa (CCAMH) i Phnom Penh och enheten för Epidemiologi och Global Hälsa (EpiGH) vid Umeå universitet.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Kambodja har en lång historia av krig och konflikter. Miljontals människor dog på grund av svält, sjukdom och avrättningar under Khmer Rouge styre på 1970-talet. Även om Kambodja under de senaste två decennierna har sett en snabb ekonomisk utveckling är det fortfarande ett av de fattigaste länderna i regionen. Sociala och ekonomiska villkor är kopplade till mental hälsa. Studier har visat en hög prevalens av många av de vanligaste psykiska diagnoserna samt en hög förekomst av självmord. Det finns en mycket begränsad kapacitet för att behandla psykiska sjukdomar i landet.

Situationen för fångar i Kambodja är ännu mer besvärlig. Antalet fångar i Kambodjas fängelser har ökat med mer än 20 procent under 2016 vilket orsakar allvarliga utmaningar i samband med överbeläggning. Denna situation och de begränsade resurser som finns tillgängliga för fängelserna komplicerar tillgången av till någon form av rehabiliteringsprogram. Tillgången till hälso- och sjukvård och i synnerhet till vård för psykisk ohälsa är mycket begränsad. Det finns för närvarande inga program för mental hälsa i de kambodjanska fängelserna. Det psykiska hälsotillståndet hos fångarna är därför okänt.

Caritas Kambodja, en lokal icke-statlig organisation, har arbetat i fängelser i Kambodja sedan 2007. De senaste två åren har de inlett kontakter med fängelser för att diskutera hur man kan förbättra den mentala hälsan och hälsovården i fängelserna, särskilt bland ungdomar.

Det övergripande syftet med forskningssamarbetet är att förbättra den mentala hälsan hos unga intagna och för att stärka hälso- och sjukvården inom fängelserna i Kambodja. Detta kommer att ske genom att utveckla ett samarbete mellan forskare vid Caritas-Center för barns och ungdomars psykiska hälsa (CCAMH) i Phnom Penh och enheten för Epidemiologi och Global Hälsa (EpiGH) vid Umeå universitet.

Specifika mål med forskningen inkluderar:

  1. Studie av förekomsten och mönstret av psykisk ohälsa, självmordsbeteende och livskunskap bland unga fångar i Kambodja;
  2. Utvärdering av effekten av livskunskap (Life Skills) utbildning för att främja mental hälsa och social kompetens bland unga fångar;
  3. Utveckling av en plan för att stärka den psykiska hälso- och sjukvården i utvalda fängelser.


Specifika mål för kapacitetsuppbyggnad och samarbete:

  1. Att identifiera konceptuella och metodologiska ansatser för att utforska främjande av mental hälsa bland fångar och stärka strukturer för vård i fängelser, med fokus på mental hälsa hos ungdomar;
  2. Att bygga individuell och institutionell kapacitet för att stärka genomförandet av den forskning som står i fokus.


Studierna kommer att bedrivas i sex fängelser från olika delar av landet, som valts på grund av Caritas-Kambodja tidigare samarbeten.

För att bedöma förekomsten av psykisk hälsa kommer en studie bland alla unga fångar 15-24 år i de sex fängelserna genomföras. Tre specifika verktyg för att samla information om känslomässiga och beteendemässiga symptom, mentala färdigheter och självmordsbeteende kommer att användas.

Efter denna grundläggande studie kommer en intervention, ” Life Skills utbildning”, genomföras för att främja en ungdomars utveckling i tre av fängelserna. Effekterna av interventionen kommer att mätas efter dess slut och sex månader senare. Workshops med unga intagna, vårdpersonal och tjänstemän från fängelser kommer att genomföras för att utveckla den hälso- och sjukvården för mental hälsa anpassat till fängelser.

För att uppnå syftet med kapacitetsuppbyggnad och samarbete kommer ett utbytesprogram mellan forskare vid båda institutionerna utföras. Kurser och workshops ska utvecklas för att utbyta kunskaper och erfarenheter i de båda länderna.

Det föreslagna forskningssamarbetet kommer att belysa hälsosituationen bland ungdomar i Kambodjas fängelser, ge röst åt deras behov och skapa ett utrymme för dialog med fängelsemyndigheterna som syftar till att förbättra den mentala hälsan och hälsovården i fängelserna.

Institutionernas kompletterande bakgrunder kommer att berika inlärningsprocessen och tillämpningen av instrument och interventioner i en utmanande miljö som i mycket har stått utanför samhällets och forskningens insatser för mental hälsa. Detta samarbetsprojekt kommer att leda till betydande kapacitetsutveckling vid Caritas-CCAMH i Kambodja samt för forskare vid Umeå universitet.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-01-31