"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimatförändringarna och medborgarnas miljöengagemang i en värld av ökande nationalism

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att öka kunskapen om människors miljöengagemang genom att studera hur nationalistiska tendenser – bland individer och i samhället – påverkar människors föreställningar, attityder och beteenden i relation till klimatförändringarna.

Projektansvarig

Joakim Kulin
Universitetslektor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2021-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet (diarienr: 2018-01531)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Samtidigt som klimatförändringarna utgör ett allvarligt hot mot mänskliga samhällen har det internationella samfundet inte lyckats implementera bindande internationella avtal som på ett betydande sätt skulle minska utsläppen av växthusgaser. Samtidigt har många västländer nyligen sett en ökande framväxt av högerpopulism och nationalistisk retorik. Eftersom nationalistiska och högerpopulistiska politiker ofta sprider tvivel om klimatförändringarnas realitet samt motsätter sig klimatpolitiska lösningar så framstår det som att ökande nationalism och högerpopulism kan ytterligare försvåra arbetet med att motverka klimatförändringarna. Detta projekt undersöker hur nationalism och högerpopulism påverkar medborgarnas miljöengagemang.

Baserat på tidigare forskning om politisk ideologi och politisk artikulering så fokuserar projektet särskilt på hur förekomsten av nationalistiska och högerpopulistiska partier, samt utbredningen av nationalistiska strömningar i samhället, påverkar allmänhetens föreställningar, attityder och beteenden kring klimatförändringarna. Projektet använder främst enkätdata från flera stora internationella enkätundersökningar, såsom European Social Survey och International Social Survey Programme.

Senast uppdaterad: 2022-04-04