Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimatpolitikens komplexitet: en framkomlig reglering av industrins koldioxidutsläpp

Forskningsprojekt I projektet analyseras hur styrmedel kan påverka förutsättningarna för att åstadkomma långtgående reduktioner i industrins utsläpp av koldioxid.

Ett högt och stabilt pris på koldioxid är ofta svårt att implementera på grund av effekter på konkurrenskraften. Samtidigt finns historiska erfarenheter av styrmedel baserade på individuella gränsvärden som har åstadkommit radikala utsläppsreduktioner (av andra ämnen) utan att samtidigt äventyra industrins konkurrenskraft.

Kontaktperson

Ann-Kristin Bergquist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 56

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2019-12-31

Finansiering

Energimyndigheten

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för ekonomisk historia

Forskningsområde

Ekonomisk historia
 • Projektmedlemmar
  Ann-Kristin Bergquist
  Universitetslektor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 76 56

  Externa projektmedlemmar

  Patrik Söderholm, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå Tekniska Universitet (Projektledare)

  Kristina Söderholm, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå Tekniska Universitet

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att analysera under vilka förutsättningar gränsvärden för utsläpp kan erbjuda möjligheter: (a) för radikalt lägre koldioxidutsläpp i industrin; samt (b) för att stimulera en teknisk utveckling som sänker de framtida kostnaderna för utsläppsreduktion. Vi utgår från ett analytiskt ramverk i vilket en regleringsbaserad övergång till en koldioxidfri industrisektor kan studeras. Vi analyserar viktiga erfarenheter och lärdomar från miljöreglering av industrin i Sverige, Finland samt USA.