"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

KOL-kollen - ett mobilt system för att följa lungfunktion, symtom och syremättnad i hemmet hos personer med KOL.

Forskningsprojekt PROJEKTET ÄR AVSLUTAT Personer med KOL drabbas ofta av försämringsperioder, så kallade exacerbationer, i sin sjukdom. Dessa är förknippade med kraftigt ökade symtom, sänkt lungfunktion, minskad fysisk aktivitetsnivå och ökad risk för sjukhusinläggning och död.

En viktig del i behandlingen av KOL är att försöka förhindra att exacerbationer uppstår. Det kan dock vara svårt att känna när en exacerbation är på gång och man kan vänta för länge innan man vidtar åtgärder. Då kan det vara för sent och en sjukhusinläggning blir följden. För att hitta tidiga tecken på försämring följer vi i detta projekt personer med KOL i deras dagliga liv, som regelbundet mäter lungfunktion, syremättnad och skattar symtom i hemmet med hjälp av ett webbaserat system – KOL-kollen. I en kvalitativ intervjustudie utvärderar vi även hur det upplevs att ha ett webbaserat system i hemmet som följer hälsotillståndet.

Projektansvarig

Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-01-01 2015-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Ämnesområden
Lungmedicin, fysioterapi, e-hälsa
Senast uppdaterad: 2019-11-26