Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Kollaborativt mixed-reality hjälpmedel för barn och unga med autism

Forskningsprojekt Personer med autism kan ofta uppleva att nya situationer är stressande och ångestframkallande. Projektets mål är att utveckla ett mixed reality-hjälpmedel, där en artificiell intelligens kontinuerligt analyserar hur användaren interagerar med den simulerade situationen, och förändra simuleringen i realtid i syfte att utmana användaren och individanpassa upplevelsen.

Hjälpmedlet leder en transformation från statiska till adaptiva hjälpmedel som lär sig tillsammans med individen. Hjälpmedlet kommer att stötta målgruppen att delta i vardagliga aktiviteter som faller utanför den etablerade rutinen. Aktiviteter som kan vara kopplade till såväl arbetsliv som skola och fritid. Till exempel släktmiddagar, fester, läkarbesök, myndighetskontakter och liknande. Genom hjälpmedlet kommer målgruppen att få en större självständighet och frihet i livet.

Projektansvarig

Juan Carlos Nieves Sanchez
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 25

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-04-01 2020-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsämne

Datavetenskap

Externa finansiärer

Vinnova

Externa finansiärer