"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kolonialism kontra avkolonisering. Laestadius och laestadianismen i nutida samiska och tornedalska texter

Forskningsprojekt Projekt om Lars Levi Laestadius och Laestadianismens roll i antikolonial samisk och tornedalsk kulturell mobilisering.Materialet består av litteratur, film och bildkonst. Det teoretiska ramverket är postkoloniala studier och urfolksstudier.

Projektet handlar om Lars Levi Laestadius och Laestadiansmens roll i antikolonialt färgad samisk och tornedalsk kulturell mobilisering. Materialet består av litteratur, film och bildkonst. Förarbeten har gjorts under forskningsperioder vid Tromsö universitet 2008–2011 och Hugo Valentin-centrum 2010 och 2012. Redan publicerade artiklar och presentationer ska redigeras och kompletteras med nyskrivna kapitel. Proj. producerar ny kunskap om kopplingar mellan etnicitet och nationella förändringar, minoriteters identitetsskapande och alternativ historieskrivning. Projektet bidrar till att utveckla nordiska postkoloniala studier och urfolksstudier.

Projektansvarig

Anne Heith
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-02-03 2017-12-31

Finansiering

RJ, 2016-2017: 1 639 240 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humanistisk fakultet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Litteraturvetenskap

Projektbeskrivning

Se den engelska version för fullständig projektbeskrivning:
http://fodb.umu.se/admin/RedigeraProjekt.aspx?id=956
Senast uppdaterad: 2019-09-18