"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontextbaserad kemi: elevers problemlösning och lärares stöttning – ett internationellt perspektiv

Forskningsprojekt Kontextbaserade undervisningsapproacher handlar om att sätta ämneskunskaperna i sammanhang, så kallade kontexter, för att ge möjlighet att öka elevers lärande. Målet är att kontexterna ska uppfattas intressanta och relevanta för ungdomar. Genom att arbeta med kontextbaserade kemiuppgifter, ges elever chansen att öka sitt lärande.

I detta projekt studeras hur kontextbaserade uppgifter kan öka elevers kemiintresse och lärande. De kontextbaserade uppgifterna i sig designas och utvärderas med avseende på intresse och relevans. Därutöver studeras hur lärare kan hjälpa eleverna till ett ökat lärande genom stöttning (scaffolding) under problemlösningsprocessen.

Projektansvarig

Karolina Broman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 81

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2018-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Senast uppdaterad: 2024-04-02