"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Krafttag för att stoppa styrkelyftares skador

Forskningsprojekt Krafttag för att stoppa styrkelyftares skador är ett projekt som bedrivs på Enheten för fysioterapi. Projektet handlar om styrkelyft som är en idrott inom Riksidrottsförbundet och som växer nationellt och internationellt både på amatör- och tävlingsnivå

Idrottsgrenen styrkelyft går ut på att lyfta så tung vikt som möjligt i momenten knäböj, marklyft och bänkpress. Vikten som lyfts på tävling och träning beror till stor del på träningsupplägg, men är också beroende på lyftarens erfarenhet, teknik, ålder, kön och kroppsvikt. Antalet kvinnor i Sverige som tränar och tävlar i styrkelyft på elitnivå har ökat under de senaste åren. Det är påvisat inom andra idrotter att kvinnor drabbas av andra skador än män när de håller på med samma idrott.

Projektansvarig

Ulrika Aasa
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-11-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

De flesta tidigare studier med styrkelyft i fokus har haft en majoritet män som deltagare så det är oklart om kvinnor och män påverkas på samma sätt av idrotten styrkelyft. I den litteratursammanställning som genomförts under 2015 av vår forskargrupp kunde vi notera att trots att antalet utövare stadigt växer är styrkelyft ett outforskat område.


Litteratursammanställningen visade att endast ett fåtal studier hade undersökt faktorer som kan påverka prestations- och/eller skadeutveckling hos styrkelyftare och endast två hade inkluderat kvinnor i studierna. Vi har därefter genomfört en enkätstudie (publicerad) som inkluderade svenska subeliten inom styrkelyft och en studie om validitet (publicerad) hos ett bedömningsformulär som kan användas för att undersöka teknik gällande optimalt utförande av knäböj och marklyft ur ett skadeförebyggande- och ur ett prestationsperspektiv?

Skälet var att tränare och aktiva inom styrkelyftsområdet inte tycktes vara helt överens gällande vad som kan betraktas som optimal teknik – eller om det är andra faktorer såsom till exempel individens antropometriska mått som avgör vad som är optimal teknik i skadeförebyggande och/eller prestationshöjande perspektiv. Nu pågår studier av vad som karakteriserar styrkelyftares kroppsliga besvär och hur elitstyrkelyftare presterar i tester av motorik och rörelsekontroll. Studier om ca tre år kommer att föreslå och genomföra förebyggande åtgärder samt utvärdera om åtgärderna är effektiva.

Senast uppdaterad: 2024-05-07