"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Laboratorium för arbetsmarknadsmobilitet (Umeå): Strukturomvandling och rörlighet på regionala arbetsmarknader

Forskningsprojekt Arbetskraftens övergång till arbetsmöjligheter i nya och växande jobb är en central del av en välfungerande strukturomvandling. Trots detta har vi lite kunskap om på vilka vägar arbetskraften tar in i nya och växande jobb, vilka de stora hindren är för arbetskraftens mobilitet, och individernas villkor när de väl arbetar i nya och växande jobb.

Syftet med detta program är att etablera ett svenskt laboratorium för analys av arbetskraftens mobilitet. Genom att dra nytta av Sveriges världsledande dataresurser på arbetsmarknadsområdet och genom att möjliggöra långsiktigt och strategiskt forskningssamarbete i en tvärdisciplinär forskargrupp, kommer vi leverera vetenskaplig kunskap i den internationella forskningsfronten gällande arbetskraftens mobilitetsstrukturer. Denna kunskap kommer också att vara i högsta grad relevant för utformande av praktiska åtgärder och politik kring strukturomvandling.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-11-01 2026-10-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för regionalvetenskap, Institutionen för geografi

Forskningsområde

Kulturgeografi

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Arbetskraftens övergång till arbetsmöjligheter i nya och växande jobb är en central del av en välfungerande strukturomvandling. Trots detta har vi lite kunskap om på vilka vägar arbetskraften tar in i nya och växande jobb, vilka de stora hindren är för arbetskraftens mobilitet, och individernas villkor när de väl arbetar i nya och växande jobb.

Syftet med programmet är därför att etablera ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsnätverk kring arbetskraftsrörlighet, the Swedish Labour Mobility Lab. Genom att dra nytta av Sveriges världsledande dataresurser på arbetsmarknadsområdet och genom att möjliggöra långsiktigt och strategiskt forskningssamarbete i en tvärdisciplinär forskargrupp, kommer vårt Lab att leverera vetenskaplig kunskap i den internationella forskningsfronten gällande arbetskraftens mobilitetsstrukturer. Denna kunskap kommer också att vara i högsta grad relevant för utformande av praktiska åtgärder och politik kring rörligheten på arbetsmarknaden.

Syftet är mer specifikt att kartlägga mobilitetsstrukturerna in i nya och växande jobb i Sverige. Därigenom avser vi att öka kunskaperna om hur kunskaps- och kompetensstrukturer, jämställdhetsnormer i jobb och branscher samt geografiska förhållanden påverkar vilka som får och tar arbete i nya och växande jobb, och under vilka förutsättningar.

Forskningen inom the Swedish Labour Mobility Lab bidrar till en växande internationell tvärvetenskaplig forskningslitteratur om arbetskraftens mobilitet och hur den är kopplad till ekonomisk strukturomvandling. Detta ämne är viktigt både för individer, regioner och länder. I tider av snabb strukturomvandling är det centralt att mobilitetsprocessen från krympande till växande jobb är så smidig som möjligt. The Swedish Labour mobility Lab har därför som central avsikt att också generera vetenskaplig kunskap som kan hjälpa samhället att underlätta övergången till nya möjligheter i växande jobb för fler på den svenska arbetsmarknaden.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-03-09