"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Långtidseffekter av utmattningssyndrom, med fokus på återhämtning av kognitiv funktion och psykisk hälsa

Doktorandprojekt Hög sjukfrånvaro är ett problem i vårt samhälle idag och en stor del av denna sjukfrånvaro kommer sig av psykisk ohälsa, där stressrelaterade tillstånd som bland annat utmattningssyndrom är en ökande grupp. Det finns begränsad kunskap om långtidseffekterna av detta tillstånd, vilket är viktigt för att bättre kunna hjälpa denna grupp.

Huvudsyftet med detta projekt är att belysa långtidseffekter av utmattningssyndrom, med fokus på återhämtning av kognitiv funktion och psykisk hälsa.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Detta doktorandprojekt är en del av RECO-projektet, en randomiserad klinisk studie som undersökt effekterna av datoriserad kognitiv träning samt fysisk aktivitet på kognitiv förmåga för personer med utmattningssyndrom.

Utmattningssyndrom kännetecknas av påtaglig brist på psykisk energi och är förknippat med sömnsvårigheter samt fysiska, kognitiva och emotionella symtom som påverkar vardagsfunktionen för individen. En stor del av patienterna tycks ha kvarvarande påverkan av sin sjukdom upp till sju år och det förefaller finnas ett samband där de patienter med störst kognitiva nedsättningar också är de som har längst sjukfrånvaro. Trots detta saknas kunskap om långtidseffekter av utmattningssyndrom, både gällande återhämtningsprocessen och de kognitiva svårigheterna.

Det aktuella forskningsprojektet är uppdelat i flera delstudier som omfattar både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, med målsättningen att belysa problematiken från flera håll för att bättre förstå patientgruppen och återhämtningsförloppet, hur de kognitiva nedsättningarna förändras över tid och vilka mekanismer som är hjälpsamma för återhämningen.

Handledare
Anna Stigsdotter Neely
Hanna Malmberg Gavelin

Senast uppdaterad: 2024-03-20