"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärarguide för problemlösning i matematik 2

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan lärare och forskare, liksom identifiering av lärares frågor och behov. Skapande av kontaktytor och riktlinjer för ev fortsatt samverkan.

Projektansvarig

Erika Boström
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 70

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-05-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Piteå kommun och Umeå kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-18