"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lärarutbildning och digitalt medborgarskap i det postdigitala samhället

Doktorandprojekt inom Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) och Forskarskolan UPGRADE

Syftet är att bidra med kunskap om hur lärarutbildningen behandlar frågor om digitalt medborgarskap och skolans demokratiuppdrag i ett samhälle som genomsyras av digitala teknologier.

Doktorand

Alex Örtegren
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 72

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Att fostra medborgare är en del av lärares arbete för vilket lärare behöver kunskaper och förmågor. Samhällets digitalisering ställer emellertid nya krav på lärarutbildningen och lärarutbildare genom att medborgarskapet och det demokratiska landskapet förändras. Ungas medborgarskapande sker i allt högre grad digitalt samtidigt som digitala teknologier förstärker eller skapar nya utmaningar för demokratin, såsom desinformation, digital övervakning och filterbubblor.

Forskning har tidigare visat att lärarutbildares arbete är viktigt för att främja skolans demokratiuppdrag men också att lärarutbildare behöver stöd för att utveckla digital kompetens. Syftet med detta doktorandprojekt är att bidra med kunskap om lärarutbildares arbete med att förbereda lärarstudenter för att ta sig an skolans demokratiuppdrag i ett samhälle som genomsyras av digitala teknologier med ett särskilt fokus på digitalt medborgarskap.

Senast uppdaterad: 2021-05-19