"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läromedels didaktisering av de fem svenska nationella minoriteterna

Forskningsprojekt Läroplanen för grundskolan (Lgr11) har lyft fram den fem svenska nationella minoriteterna både i den inledande delen, men också i skrivningar för ämnena samhällskunskap, svenska, historia och religionskunskap.

Projektets övergripande syfte är att analysera hur Sveriges fem nationella minoriteter (samer, romer, sverigefinnar, tornedalingar och judar) beskrivs, presenteras och didaktiseras i svenska grundskoleläromedel.

Projektansvarig

Lina Spjut
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 46

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-04-01 2022-05-31

Finansiering

Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

I studien behandlas läromedel som ett pedagogiskt hjälpmedel som bör stötta läraren i urval och undervisning utifrån läroplanen. Framförallt ligger projektets fokus på hur grupperna presenteras och hur arbetsområden kopplade till de nationella minoriteterna didaktiseras för att hjälpa läraren att kunna skapa mening för eleverna. Didaktiseringsfrågorna inriktas främst mot urval, struktur, kontext och intresseproblematisering.

Studien fokuserar på läroböcker i ämnena samhällskunskap, svenska, historia och religionskunskap, vilka är knutna till och författade i enlighet med Lgr 11. Empirin består av både läroböcker i bokform och digitaliserade/interaktiva läromedel utgivna via förlag.

Senast uppdaterad: 2021-11-16