Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Lina Spjut

Lina Spjut

Jag forskar om läromedel och nationella minoriteter och undervisar också på kurser kopplade till lärarutbildningen.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag forskar om läromedel och nationella minoriteter och undervisar också på kurser kopplade till lärarutbildningen, vilka knyter an till mina lärarutbildningar och min lärarerfarenhet. Jag är legitimerad lärare i alla fyra So-ämnen (historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap), samt i trä- och metallslöjd, och har också examen för förskola och förskoleklass. Har också tio års arbetslivserfarenhet som lärare.

2012 fick jag möjlighet att delta i en nationell forskarskola i Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och 2014 blev min licentiatavhandling i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning färdig. Därefter arbetade jag ett år som utredare på Skolinspektionen i Umeå där jag deltog i granskningar rörande Komvux på distans och Historieämnet i årskurserna 7-9.

2015 hade jag förmånen att få fortsätta mina forskarstudier, då i Pedagogik vid Örebro universitet och jag disputerade i juni 2018 på en avhandling om läromedel. I avhandlingen studerade jag svenska och finlandssvenska läroböcker i historia, geografi och samhällskunskap/samhällslära från åren 1866-2016. Studien fokuserade på hur läroböckerna beskrivit den gemensamma och sammankopplade svenska och finländska historien, samt hur de två traditionerna beskrivit svenskt och finskt.

En del av min avhandling fokuserade också på hur de två svenska nationella minoriteterna Sverigefinnar och Tornedalingar presenterats i läroböcker. Mitt forskningsintresse efter disputation har alltmer fokuserats mot de fem nationella minoriteterna och vilken plats de får i grundskolans undervisning i skolan idag. Mitt postdoktorsprojekt om nationella minoriteter har som syfte att undersöka läromedel som pedagogiska och didaktiska hjälpmedel rörande undervisning om de fem nationella minoriteterna, samt läroböckernas roll som länk mellan läroplan och undervisning. 

Educare - Vetenskapliga skrifter, Malmö: Malmö University 2021, (3) : 102-129
Spjut, Lina
Diskursanalys med utbildningsvetenskapliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 105-121
Spjut, Lina
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: Karlstads universitet 2020, (4) : 60-87
Spjut, Lina
Manus. Medlemsskrift för Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Klippan: Ljungbergs tryckeri 2019, (1) : 8-9
Spjut, Lina
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: CSD Karlstad 2019, (2019:2) : 50-71
Spjut, Lina
Medier i historieundervisningen: historiedidaktisk forskning i praktiken, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet 2016 : 95-111
Spjut, Lina
Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier 2014 : 41-50
Spjut, Lina

Jag är kursansvarig för UVK2-kursen Undervisning och Lärande, inom KPU-Utbildningen (Kompletterande Pedagogisk Utbildning), har också delansvar inom olika SO-kurser vid institutionen.

De områden som jag huvudsakligen undervisar inom är allmändidaktik, SO-didaktik och läroplansteori, men jag undervisar även på andra områden kopplade till lärarutbildning inom mina kompetensområden.