"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Club Law and Capitalism

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Alexander är doktorand med inriktning mot idrottsjuridik. Han forskningsintressen är kritisk rättsteori och kritisk teori med ett särskilt intresse för marxistisk och nymaterialistisk/posthumanistisk rättsteori.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-01 2025-03-01

Finansiering

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och Sveriges Riksidrottsförbund finansierar projektet enligt avtal.             

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Projektbeskrivning

Den historiska utvecklingen av det kapitalistiska samhället utgör permanent katastof som resulterar i en mängd kriser. Den övergripande planen för projektet är undersöka vilken roll idrottens transnationella normsystem, även kallat lex sportiva, och dess rättsliga form spelar i denna utveckling. I projektet undersöks framväxten av den transnationella idrottsjuridikens form utifrån marxistiska och nymaterialistiska/posthumanistiskt perspektiv.

 

Senast uppdaterad: 2024-02-23