"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Lex Sportiva och Nymaterialism

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Alexander är doktorand med inriktning mot idrottsjuridik. Han forskningsintressen är kritisk rättsteori, med ett särskilt intresse för nymaterialistisk och posthumanistisk rättsteori.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-01 2025-03-01

Finansiering

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och Sveriges Riksidrottsförbund finansierar projektet enligt avtal.             

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Projektbeskrivning

Idrotten befinner sig in media res. Klimat- och ekologiska kriser, ekonomisk ojämlikhet och ojämlikhet mellan könen, covid-19-pandemin är bara några exempel som visar att det inte finns någon utsida utan bara en insida. I en turbulent värld och allt mer synlig mänsklig-icke-mänsklig sammanflätning är det som har tagits för givet inte längre naturligt eller oföränderligt. Vår nuvarande era kräver samarbete som tar oss bort från kolonialistiska, antropocentriska, patriarkala och kapitalistiska sätt.

Den övergripande planen för projektet är att bidra till en förbättrad förståelse av hur idrottens transnationella normsystem (lex sportiva) produceras och att ge verktyg för kritik av det senare. I projektet undersöks framväxten av olika delar av lex sportiva från nymaterialistiska/posthumanistiskt perspektiv.

 

Senast uppdaterad: 2023-08-24