"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johan Lindholm

Jag forskar och undervisar i konstitutionell rätt och idrottsjuridik med särskilt intresse för domstolar och bruk av empirisk metoder inom rättsvetenskaplig forskning.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

För mer information, se min CV and List of Publications, eller min sida på Google Scholar, ORCiD, LinkedIn, Web of Science eller Scopus.

The European roots of the lex sportiva: how Europe rules global sport, Oxford: Hart Publishing Ltd 2024 : 1-14
Antoine, Duval; Krüger, Alexander; Lindholm, Johan
Swedish Studies in European Law, 18
Duval, Antoine; Krüger, Alexander; Lindholm, Johan
The European roots of the lex sportiva: how Europe rules global sport, Oxford: Hart Publishing Ltd 2024 : 41-68
Lindholm, Johan
The power to tax in Europe, Oxford; London; New York; New Delhi; Sydney: Hart Publishing Ltd 2023 : 1-2
Hultqvist, Anders; Lindholm, Johan
The power to tax in Europe, Oxford; London; New York; New Delhi; Sydney: Hart Publishing Ltd 2023 : 3-18
Lindholm, Johan
Swedish Studies in European Law, 14
Lindholm, Johan; Hultqvist, Anders
Legal knowledge and information systems: Jurix 2023: the thirty-sixth annual conference, Maastricht, the Netherlands, 18–20 December 2023, IOS Press 2023 : 323-328
Olsen, Henrik Palmer; Garneau, Nicolas; Panagis, Yannis; et al.
Journal of Law and Courts, Cambridge University Press 2023, Vol. 11, (1) : 163-186
Schroeder, Philipp; Lindholm, Johan
Research handbook on general principles in EU law: constructing legal orders in Europe, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2022 : 308-326
Groussot, Xavier; Lindholm, Johan
International Sports Law Journal, Springer Nature 2022, Vol. 22 : 1-4
Lindholm, Johan
International Sports Law Journal, Springer 2022, Vol. 22, (4) : 271-271
Lindholm, Johan
Tidsskrift for rettsvitenskap, Universitetsforlaget 2022, Vol. 135, (4) : 397-431
Lindholm, Johan; Derlén, Mattias; Naurin, Daniel
Stockholm: Liber 2021
Derlén, Mattias; Ingmanson, Staffan; Lindholm, Johan
Idrottens riskzoner: om vägar till trygg och trovärdig idrott, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2021 : 189-207
Lindholm, Johan
The International Sports Law Journal, Springer Science+Business Media B.V. 2021, Vol. 21, (4) : 203-205
Lindholm, Johan
International Sports Law Journal, Springer 2021, Vol. 21, (3) : 119-120
Lindholm, Johan
The International Sports Law Journal, Berlin: Springer Berlin/Heidelberg 2021, Vol. 21, (1-2) : 1-5
Lindholm, Johan
Idrottens riskzoner: om vägar till trygg och trovärdig idrott, 2021: Centrum för idrottsforskning 2021 : 49-86
Norberg, Johan R.; Lindholm, Johan
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 25-41
Derlén, Mattias; Leidö, Jan; Lindholm, Johan
Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, CCXI
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan; Naarttijärvi, Markus
International Sports Law Journal, Springer Berlin/Heidelberg 2020, Vol. 20, (3-4) : 115-119
Garcia-Garcia, Borja; James, Mark; Koller, Dionne; et al.
Urheilu ja oikeus (Finnish Yearbook of Sports Law) 2019, Vaasa: Urheiluoikeuden yhdistys 2020 : 109-127
Lindholm, Johan
Journal of Digital Social Research (JDSR), DIGSUM – The Centre for Digital Social Research at Umeå University 2020, Vol. 2, (2) : 48-72
Lindholm, Johan
The International Sports Law Journal, Berlin: Springer 2020, Vol. 20 : 1-2
Lindholm, Johan
Common market law review, Kluwer Law International 2020, Vol. 57, (4) : 1283-1304
Lindholm, Johan; Parrish, Richard
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Department of Law, Umeå University 2019 : 91-108
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Svensk Juristtidning, Stockholm: 2019, (8) : 751-772
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Europarättslig Tidskrift 2019, (3) : 381-395
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan; Naurin, Daniel
The International Sports Law Journal, Springer 2019, Vol. 18, (3–4) : 99-101
Lindholm, Johan
Juridisk Tidskrift, Stockholm: Jure 2019, Vol. 2019/20, (2) : 482-492
Lindholm, Johan
The International Sports Law Journal, Springer 2019, Vol. 19, (3-4) : 129-132
Lindholm, Johan
International Sports Law Journal, Springer Berlin/Heidelberg 2019, Vol. 19, (1-2) : 1-1
Lindholm, Johan
Zagreb: European Commission 2019
Parrish, Richard; Cattaneo, Andrea; Lindholm, Johan; et al.
The Court of Justice of the European Union: multidisciplinary perspectives, Oxford: Hart Publishing Ltd 2018 : 79-99
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Swedish Studies in European Law, 10
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
The International Sports Law Journal, The Hague: Springer 2018, Vol. 18, (1-2) : 1-2
Lindholm, Johan
International sports law journal, Springer Berlin/Heidelberg 2018, Vol. 17, (3-4) : 117-118
Lindholm, Johan
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Umeå universitet 2017 : 79-88
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Journal of international economic law (Oxford), Oxford University Press 2017, Vol. 20, (2) : 257-277
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Europarättslig tidskrift 2017, (4) : 695-716
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 38
Edström, Örjan; Lindholm, Johan; Mannelqvist, Ruth
Comparative Political Studies, Vol. 50, (7) : 879-907
Larsson, Olof; Naurin, Daniel; Derlén, Mattias; et al.
Artikelsamling 2017, Stockholm: Svensk idrottsjuridisk förening 2017 : 79-93
Lindholm, Johan
The International Sports Law Journal, Springer 2017, Vol. 17, (1–2) : 1-3
Lindholm, Johan
International sports law journal, SPRINGER HEIDELBERG 2017, Vol. 16, (3-4) : 129-130
Lindholm, Johan
Svensk Juristtidning, (2) : 143-158
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
The legacy of Bosman: revisiting the relationship between EU law and sport, Hague: T.M.C. Asser Press 2016 : 31-49
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 september 2020 till 1 mars 2025
1 januari 2015 till 31 december 2015
1 januari 2009 till 31 december 2012