Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Juridik

Nyheter

Straffbart att låta barn bevittna brott i nära relation

Forskare: "Det viktigaste för barn som bevittnar våld mot en förälder är att våldet upphör."

Hur har den enskildes rättssäkerhet i tillsyn förändrats?

Blir du felbehandlad inom vården är möjligheten att få frågan utredd mycket begränsad.

Drygt 14 miljoner till samhällsvetenskaplig forskning

Ny forskning inom genusvetenskap, kulturgeografi och rättsvetenskap har beviljats medel från Vetenskapsrådet.

Forskningsprojekt

HYDE – Mänsklig agens och rättsstatlighet i semi-automatiserat beslutsfattande
Forskningsområde: Informatik, Juridik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rättsliga ramar för idrottsliga lösningar på kommersialiseringens utmaningar
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 september 2020 till 1 mars 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Vilka krav ställer barnkonventionen på socialtjänstens bedömningar av barnets bästa?
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 mars 2020 till 31 januari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Domstolsmakt och makt över domstolar: En tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att använda tvång mot asylsökande barn: Tvångsmedelsanvändning vid av- och utvisningar
Forskningsområde: Juridik, Polisforskning
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Barnrätt och familjerätt
Forskargruppen samlar våra forskare som är aktiva inom barnrätt och familjerätt.
Forskningsområde: Juridik
Brottsoffer i rättsväsendet
Forskargruppen samlar forskning inom brottsoffer i rättsväsendet.
Forskningsområde: Juridik
Civilrättens fundament och enhet
Samlar forskare som vill utveckla civilrättens fundament och enhet.
Forskningsområde: Juridik
Digital rättsvetenskap
Forskargruppen arbetar kring mötet mellan rättsområden och ny teknik och tekniska innovationer.
Forskningsområde: Juridik
Rätten, välfärden och arbetsmarknaden
Forskning inom frågor med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.
Forskningsområde: Juridik
Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt
Läs mer om gruppens forskning inom området.
Forskningsområde: Juridik
Stat, individ och säkerhet
Här samlas forskning som rör skapande och upprätthållande av en rättsstat.
Forskningsområde: Juridik