"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Juridik

Nyheter

Brott mot förtroendevalda - ett hot mot demokratin

Ett nytt forskningsprojektet undersöker brott mot förtroendevalda och dess konsekvenser.

Nytt forskningsprojekt granskar strategier i den omtalade Lundin-rättegången

Projektet granskar strategierna som används under rättegången mot Lundin Oil.

Ekonomiskt våld hamnar i skymundan av det fysiska våldet

Forskningsprojekt visar att det ekonomiska våldet överskuggas av det fysiska våldet i rättsprocessen.

Forskningsprojekt

Förtroendevalda som brottsoffer: rättsliga och institutionella vägar till upprättelse och skydd
Forskningsområde: Juridik, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekonomiskt våld bland kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 juli 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
HYDE – Mänsklig agens och rättsstatlighet i semi-automatiserat beslutsfattande
Forskningsområde: Informatik, Juridik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rättsliga ramar för idrottsliga lösningar på kommersialiseringens utmaningar
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 september 2020 till 1 mars 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

Barnrätt och familjerätt
Forskargruppen samlar våra forskare som är aktiva inom barnrätt och familjerätt.
Forskningsområde: Juridik
Brottsoffer i rättsväsendet
Forskargruppen samlar forskning inom brottsoffer i rättsväsendet.
Forskningsområde: Juridik
Civilrättens fundament och enhet
Samlar forskare som vill utveckla civilrättens fundament och enhet.
Forskningsområde: Juridik
Digital rättsvetenskap
Forskargruppen arbetar kring mötet mellan rättsområden och ny teknik och tekniska innovationer.
Forskningsområde: Juridik
Rätten, välfärden och arbetsmarknaden
Forskning inom frågor med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.
Forskningsområde: Juridik
Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt
Läs mer om gruppens forskning inom området.
Forskningsområde: Juridik
Stat, individ och säkerhet
Här samlas forskning som rör skapande och upprätthållande av en rättsstat.
Forskningsområde: Juridik