"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Juridik

Nyheter

Umeå stod värd för folkrättsdagen

I år anordnades folkrättsdagen i Umeå. Många intressanta diskussioner och presentationer stod på schemat.

Northvolträttegången avslutad

Fallet visar på kunskapsluckor och behov av mer forskning, menar Lena Landström, universitetslektor.

Hur fungerar krigets lagar?

Podden handlar om det pågående kriget i Ukraina, men även om andra konflikter, och om krigets lagar.

Forskningsprojekt

Court of Arbitration for Sport (CAS), en legitim maktutövare inom idrotten?
Forskningsområde: Idrottsforskning, Juridik
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förtroendevalda som brottsoffer: rättsliga och institutionella vägar till upprättelse och skydd
Forskningsområde: Juridik, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hem- eller distansarbete - rättsliga utmaningar för arbetsmiljö och försäkringsskydd
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekonomiskt våld bland kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 juli 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt

Våra forskningsteman

Brottsoffer i rättsväsendet
Forskargruppen samlar forskning inom brottsoffer i rättsväsendet.
Forskningsområde: Juridik
Civilrättsliga fundament
Samlar forskare som vill utveckla civilrättens fundament och enhet.
Forskningsområde: Juridik
Empirisk rättsvetenskap
I temagruppen samlas de som är intresserade av användningen av empiriska metoder i rättsvetenskapen. Då det gemensamma är metoderna kan temat omfat...
Forskningsområde: Juridik
Maktens institutioner
Temagruppen organiserar forskare och andra kollegor som intresserar sig för frågor som rör konstitutionell rätt, med fokus på den offentliga makten...
Forskningsområde: Juridik
Rätten och den nya tekniken
Forskningstemat rätten och den nya tekniken samlar forskare som intresserar sig för hur ny teknik, såsom artificiell intelligens, digitalisering oc...
Forskningsområde: Juridik
Rätten, välfärden och arbetsmarknaden
Forskning inom frågor med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.
Forskningsområde: Juridik
Rättens rum, subjekt och materialitet
Inom forskningstemat samlas forskare runt en mångfacetterad och interdisciplinär förståelse av rätten och dess gränser, relationer och betydelser.
Forskningsområde: Juridik
Rättslig reglering, teknikutveckling och en arbetsmarknad i omvandling
Det som förenar forskare inom temat är intresset för hur ny teknik i form av digitalisering, automatisering, robotisering och artificiell intellige...
Forskningsområde: Juridik
Rättsliga perspektiv på migration och gränser
Forskningen inom migration och gränser på familjerätt samlar forskare och lärare med intresse för frågor som bland annat rör migranters mänskliga...
Forskningsområde: Juridik
Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt
Läs mer om gruppens forskning inom området.
Forskningsområde: Juridik
Stat, individ och brottslighet
Här samlas forskning som rör skapande och upprätthållande av en rättsstat.
Forskningsområde: Juridik
Ålder och rätt
Temat samlar forskare och andra med intresse för ålder och rätt: Om betydelsen av ålder hos en människa för tillgång till rättigheter, rättslig...
Forskningsområde: Juridik