"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lillsjöprojektet - Mesolitiska närmiljöer

Forskningsprojekt Detta projekt behandlar en mesolitisk boplats och dess närmiljöer i norra Ångermanland. Delar av projektet arbetar med frågor kring perioden just efter istidens slut och hur landskapet kom att förändras fram till och med boplatsens etablering.

Efter att en markberedning kommit att delvis förstöra en sk boplatsvall vid sjön Lillsjön, Pengsjö i Ångermanland fick Miljöarkeologiska laboratoriet i uppdrag att göra en skadelägesinventering och återställning av boplatsen. Undersökningarna pågick under perioden 2010-2012 och användes som seminariegrävningsplats för studenter vid institutionen. I samband med undersökningarna av boplatsvallen kom även stort fokus att läggas på landskapsförändring före, under och efter boplatsperioden och ett flertal fältstudier av sjö- och torvsediment kom att genomföras.

Projektansvarig

Johan Linderholm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 39

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-12-17 2015-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Arkeologi, Geovetenskap

Projektbeskrivning

Projektet startade som ett exploateringsärende av en markberedningsskadad boplatsvall.
Senast uppdaterad: 2019-09-18