"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ett livsloppsperspektiv på fysisk aktivitet, kondition, mental och kognitiv hälsa: Longitudinella samband, mekanismer och moderatorer

Forskningsprojekt Fysisk aktivitet och kondition har relaterats till kognitiv och mental hälsa men vi har begränsad kunskap om hur dessa faktorer hänger ihop över livsloppet (t.ex. leder mer fysisk aktivitet till bättre kognitiv funktion eller föregår bättre kognitiv funktion ökad grad av fysisk aktivitet?) och om relationerna ser olika ut beroende på när under livsloppet de undersöks.

Syftet med föreliggande projekt är att bidra med ökad kunskap om relationerna mellan fysisk aktivitet, kondition, kognitiv funktion och mental hälsa över livsloppet. För att undersöka detta kommer data från nya unika databaser att användas som baseras på en kombination av befintliga befolkningsstudier och register. Även ny data kommer att samlas in med en intensiv longitudinell design (dagboksdesign) för att undersöka sambanden mellan fysisk aktivitet, kognitiv funktion och mental hälsa på daglig basis.

Projektansvarig

Andreas Stenling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 49

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-07-01 2020-06-30

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Professor Magnus Lindwall, University of Gothenburg & The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH)

    Associate Professor Liana Machado, University of Otago

Projektbeskrivning

Andelen människor över 60 år ökar snabbare än någon annan åldersgrupp i nästan hela världen. Denna ökning vittnar å ena sidan om ett framgångsrikt folkhälsoarbete och global socioekonomisk utveckling, å andra sidan följer ett antal samhälleliga utmaningar med en åldrande population. Prognoser visar till exempel att år 2050 kan över 130 miljoner människor ha drabbats av demens världen över utan tillgång till effektiva behandlingar eller interventioner. Dessa prognoser belyser vikten av att identifiera skyddsfaktorer som kan fördröja eller reducera åldersrelaterade försämringar av kognitiva funktioner. Att uppmuntra till mer fysisk aktivitet framhålls som en gångbar strategi som potentiellt kan fördröja eller reducera åldersrelaterade försämringar av kognitiva förmågor, Alzheimers och demens. Fysisk aktivitet kan också bidra till förbättrad hälsa genom ökad cerebrovaskulär och kardiovaskulär funktion samt minskad risk för depression. Även om fysisk aktivitet och kondition har relaterats till kognitiv och mental hälsa har vi begränsad kunskap om hur dessa faktorer hänger ihop över livsloppet (t.ex. leder mer fysisk aktivitet till bättre kognitiv funktion eller föregår bättre kognitiv funktion ökad grad av fysisk aktivitet?) och om relationerna ser olika ut beroende på när under livsloppet de undersöks.

Syftet med detta projekt är att bidra med ökad kunskap om relationerna mellan fysisk aktivitet, kondition, kognitiv funktion och mental hälsa över livsloppet. För att undersöka detta kommer data från nya unika databaser att användas som baseras på en kombination av befintliga befolkningsstudier och register. Även ny data kommer att samlas in med en intensiv longitudinell design (dagboksdesign) för att undersöka sambanden mellan fysisk aktivitet, kognitiv funktion och mental hälsa på daglig basis. Förutom att undersöka direkta samband över olika tidsperioder under livsloppet kommer vi även att undersöka potentiella mekanismer och moderatorer av dessa samband, vilket kan bidra med en mer detaljerad bild av de komplexa samband som undersöks i projektet.

Senast uppdaterad: 2019-09-26