"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Management Beyond the Edge

Forskningsprojekt Målet med detta projekt är att utforma nya resurs-allokeringsmetoder för att förbättra och förena hanteringen av mobila kantmoln.

Mobile Edge Cloud (MEC) är ett framväxande paradigm som kombinerar datorer, kommunikation och lagringskapacitet i utkanten av nätverket med datacenter i en elastisk infrastruktur. Vanligtvis hanteras datorkapaciteten på kantplatser och trådlös åtkomst separat. För att leverera den fulla potentialen hos MEC krävs dock att kantplatser och trådlösa nätverk hanteras tillsammans. Projektet är ett postdoktorprojekt i samarbete med Nanyang Technological University, NTU i Singapore och professor Dusit Niyato.

Projektansvarig

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-01 2021-08-31

Finansiering

Knut and Alice Wallenberg Foundation / WASP – Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, 3.000.000 kr.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Målet med detta projekt är att utforma nya resursfördelningsmetoder för att förbättra och förena hanteringen av MEC. Att utarbeta sådana metoder är utmanande, eftersom leverans av högkvalitativ service till slutanvändaren beror på flera spelare med delvis motstridiga mål, till exempel applikationsleverantörer, nätoperatörer och infrastrukturägare, som var och en kontrollerar en del av systemet. Således måste problemet lösas på de två nivåerna av mekanism och interaktion.

För det första, förutsatt rationella aktörer, är frågan att komma med en mekanism som stimulerar sanningsenlighet och maximerar social välfärd. Spelteori kommer att användas för att analysera den optimala strategin för varje spelare och därmed verifiera att målen för de utarbetade mekanismerna är uppfyllda.

För det andra måste ett interaktionsprotokoll utformas för praktisk tillämpning. Detta innebär detaljerad information om vilken information som ska överföras mellan spelarna och i vilken ordning. Interaktionsprotokollet, som naturligtvis förstärker mekanismen, kommer att valideras med hjälp av simuleringar.

Projektet syftar till att (i) utveckla matematiska modeller och algoritmer för att effektivt lösa nätverks- och beräkningsresursallokering för MEC för att stödja nya mobilapplikationer och (ii) förverkliga och implementera modellerna och algoritmerna till programvara för att demonstrera deras genomförbarhet och genomförbarhet. Därför kommer projektets resultat att vara både publikationer i tidskrifter och konferenser på högsta nivå samt en fungerande prototyp.

Senast uppdaterad: 2022-11-15