Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Autonomous Distributed Systems Lab

Forskargrupp Autonomous Distributed Lab bedriver internationellt ledande forskning inom intelligent och automatisk hantering av resurser och tillämpningar i moln- och andra distribuerade datormiljöer.

Grunden för praktiskt taget alla datasystem

Forskningen vid Umeå universitets ADS Lab fokuserar på autonom hantering av de resurser och tillämpningar som utgör det moderna digitaliserade samhället. Distribuerade system är en klassisk datavetenskaplig disciplin som i och med det uppkopplade samhällets framväxt har gått från att vara ett nischat område, till att utgöra grunden för praktiskt taget alla datasystem som vi använder dagligen.

Med de moderna systemens ökande omfattning och komplexitet i kombination med ökande krav på prestanda, tillgänglighet, tillförlitlighet och (energi-)effektivitet, ökar behovet av autonom systemförvaltning snabbt. Vår forskning sträcker sig från enstaka storskaliga molndatacenter, via federationer av moln, till starkt distribuerade moln som kan bli ryggraden för det fullfjädrade sakernas internet, (IoT) och det mer flexibla konceptet mjukvarudefinierade infrastrukturer.

Tvärvetenskapliga samarbeten

Forskningen i sig är i hög grad tvärvetenskaplig och utvecklar framtidens autonoma ledningssystem med bidrag från t.ex. återkopplingskontroll, diskret optimering, matematisk statistik och artificiell intelligens, särskilt maskininlärning. Med tanke på forskningens tvärvetenskapliga karaktär och stora industriella intresse utförs forskningen ofta i formella eller informella samarbeten. Vi har bland annat en central roll i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges enskilt största forskningsprogram med en budget på 5.5 miljarder SEK. Viktiga samarbetspartners är Ericsson Research (Stockholm och Lund, Sverige), Intel (Tyskland), IBM (Israel), Google (USA), Red Hat (Spanien) och TietoEvry (Sverige) m fl.

Lovande karriär 

För doktorander och postdoktorala forskare är medlemskap i ADS Lab ett steg mot mycket intressanta möjligheter inom forskning eller teknisk utveckling i framkant - både inom industrin och den akademiska världen. Våra medarbetare har som första eller andra jobb gått till företag som Apple (USA), IBM Research (Irland), IBM (Kanada), Lawrence Berkeley Lab (USA), Ericsson Research (5 personer i Sverige och Kanada), TietoEvry (Sverige) och Red Hat (Spanien). Dessutom har ett tiotal personer anslutit sig till vårt eget avknoppningsföretag - Elastisys. Bland de akademiska institutioner som våra tidigare doktorander är anställda vid finns till exempel Carnegie Mellon University (USA), University of Massachusetts Amherst (USA) och Chalmers tekniska högskola.

Cloud Control Workshops

Autonomous Distributed Systems Lab arrangerar workshops inom molnkontroll. För tidigare och kommande evenemang, se Cloud Control Workshops.

Forskningsledare

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86
Johan Tordsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Paul Townend
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 38
Per-Olov Östberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 09
Monowar Bhuyan
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 05

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Forskningsmedlemmar

Adil Bin Bhutto
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Simon Bonér
Doktorand
E-post
E-post
Lennart Edblom
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 37
Javad Forough
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 97
Tomas Forsman
Systemingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 40
Lidia Kidane
Doktorand
E-post
E-post
Cristian Klein
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Charles Meyers
Doktorand
E-post
E-post
Ali Rahmanian
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 97
Eunil Seo
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Abel Souza
Gästforskare
E-post
E-post
Xuan-Son Vu
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 52

Forskningsprojekt

WARA Common Information Bridge – möjliggör forskning om datadriven molnverksamhet
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2021 till 1 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Anomaly Detection and Countermeasures for Edgeclouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Datadriven automatisering av edge clouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Strategisk satsning för internationell spets inom AI och programvara
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
DEBLOAT: Code Debloating from Source Code to Large-scale Deployment
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Management Beyond the Edge
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Maskininlärningsbaserad observerbarhet och diagnostik i framtida nätverk och mobila kantmoln
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonomous Cloud Management
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobility-aware Resource Management for Mobile Edge Clouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Senaste publikationer

2022 14th International Conference on COMmunication Systems & NETworkS (COMSNETS), IEEE 2022 : 621-629
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
IEEE 2022
Obeso Duque, Aleksandra; Klein, Cristian; Feng, Jinhua; et al.
Future generations computer systems, Elsevier 2022, Vol. 129 : 423-424
Vitali, Monica; Plebani, Pierluigi; Bermbach, David; et al.
22nd IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing, CCGrid 2022: Proceedings, IEEE 2022 : 210-219
Obeso Duque, Aleksandra; Klein, Cristian; Feng, Jinhua; et al.
2022 IEEE 19th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC): Proceedings, IEEE 2022 : 624-630
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
2022 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW), IEEE 2022 : 688-698
Kidane, Lidia; Townend, Paul; Metsch, Thijs; et al.
IEEE Internet of Things Journal
Seo, Eunil; Niyato, Dusit; Elmroth, Erik
IEEE Access, IEEE 2022, Vol. 10 : 94677-94690
Bhutto, Adil B.; Vu, Xuan-Son; Elmroth, Erik; et al.
Proceedings of the International Conference on Distributed Computing Systems
Forough, Javad; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
IEEE Transactions on Cloud Computing, IEEE 2022, Vol. 14, (8) : 1-17
Seo, Eunil; Kim, Hyoungshick; Krishnamachari, Bhaskar; et al.
Omfattande rekrytering till ledande molnforskning vid Umeå universitet

Molnforskningen i Umeå stärks ytterligare när Institutionen för datavetenskap anställer 15 medarbetare.