"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock:jamesteohart

Autonomous Distributed Systems Lab

Forskargrupp Autonomous Distributed Lab bedriver internationellt ledande forskning inom intelligent och automatisk hantering av resurser och tillämpningar i moln- och andra distribuerade datormiljöer.

Grunden för praktiskt taget alla datasystem

Forskningen vid Umeå universitets ADS Lab fokuserar på autonom hantering av de resurser och tillämpningar som utgör det moderna digitaliserade samhället. Distribuerade system är en klassisk datavetenskaplig disciplin som i och med det uppkopplade samhällets framväxt har gått från att vara ett nischat område, till att utgöra grunden för praktiskt taget alla datasystem som vi använder dagligen.

Med de moderna systemens ökande omfattning och komplexitet i kombination med ökande krav på prestanda, tillgänglighet, tillförlitlighet och (energi-)effektivitet, ökar behovet av autonom systemförvaltning snabbt. Vår forskning sträcker sig från enstaka storskaliga molndatacenter, via federationer av moln, till starkt distribuerade moln som kan bli ryggraden för det fullfjädrade sakernas internet, (IoT) och det mer flexibla konceptet mjukvarudefinierade infrastrukturer.

Tvärvetenskapliga samarbeten

Forskningen i sig är i hög grad tvärvetenskaplig och utvecklar framtidens autonoma ledningssystem med bidrag från t.ex. återkopplingskontroll, diskret optimering, matematisk statistik och artificiell intelligens, särskilt maskininlärning. Med tanke på forskningens tvärvetenskapliga karaktär och stora industriella intresse utförs forskningen ofta i formella eller informella samarbeten. Vi har bland annat en central roll i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges enskilt största forskningsprogram med en budget på 5.5 miljarder SEK. Under årens lopp har viktiga industriella samarbetspartners inkluderat Ericsson Research (Stockholm och Lund, Sverige), Intel (Tyskland), IBM (flertalet länder), Google (USA), Red Hat (Spanien) och TietoEvry (Sverige) m fl.

Lovande karriär 

För doktorander och postdoktorala forskare är medlemskap i ADS Lab ett steg mot mycket intressanta möjligheter inom forskning eller teknisk utveckling i framkant - både inom industrin och den akademiska världen. Våra medarbetare har som första eller andra jobb gått till företag som Apple (USA), IBM Research (Irland), IBM (Kanada), Lawrence Berkeley Lab (USA), Ericsson Research (5 personer i Sverige och Kanada), TietoEvry (Sverige) och Red Hat (Spanien). Dessutom har ett tiotal personer anslutit sig till vårt eget avknoppningsföretag - Elastisys. Bland de akademiska institutioner som våra tidigare doktorander är anställda vid finns till exempel Carnegie Mellon University (USA), University of Massachusetts Amherst (USA) och Chalmers tekniska högskola.

Cloud Control Workshops

Autonomous Distributed Systems Lab arrangerar workshops inom molnkontroll. För tidigare och kommande evenemang, se Cloud Control Workshops.

Forskningsledare

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86
Johan Tordsson
Adjungerad professor
E-post
E-post
Paul Townend
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 38
Per-Olov Östberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 09
Monowar Bhuyan
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 05
Atakan Aral
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Cristian Klein
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Forskningsprojekt

Energieffektiv och autonom förvaltning för molnbaserade infrastrukturer
Tid 24 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Etablering av ett de facto excellent expertcenter inom Autonoma Distribuerade System
Tid 1 december 2023 till 30 april 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbitrering av QoS-faktorer för uppdragskritiska applikationer i nätverkets utkant
Tid 1 augusti 2023 till 31 juli 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
COGNIT: Ett ramverk för serverlös kommunikation i molnets kant
Tid 31 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
WASP WARA – Forskningsarena för operationella data
Tid 15 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent Service Mesh for an Autonomous Network-Compute Fabric
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent molnrobotik för realtidsmanipulering i stor skala
Tid 1 augusti 2022 till 31 juli 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
WARA Common Information Bridge – möjliggör forskning om datadriven molnverksamhet
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2021 till 1 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Detektering och åtgärder för att motverka anomalier i Edgeclouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategisk satsning för internationell spets inom AI och programvara
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Datadriven automatisering av edge clouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 29 april 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
DEBLOAT: Code Debloating from Source Code to Large-scale Deployment
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Management Beyond the Edge
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Maskininlärningsbaserad observerbarhet och diagnostik i framtida nätverk och mobila kantmoln
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonomous Cloud Management
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobility-aware Resource Management for Mobile Edge Clouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Senaste publikationer

Forough, Javad; Haddadi, Hamed; Bhuyan, Monowar H.; et al.
IEEE Transactions on Network and Service Management, IEEE 2024, Vol. 21, (2) : 1432-1445
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
Proceedings of the 14th International conference on cloud computing and services science, Science and Technology Publications 2024 : 117-128
Nguyen, Chanh Le Tan; Klein, Cristian; Elmroth, Erik
SN Computer Science, Springer Nature 2023, Vol. 4, (3)
Metsch, Thijs; Viktorsson, Magdalena; Hoban, Adrian; et al.
IEEE Transactions on Network and Service Management, IEEE 2023, Vol. 20, (2) : 1290-1304
Deka, Pratyush Kr.; Verma, Yash; Bhutto, Adil Bin; et al.
2023 IEEE/ACM 23rd International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGrid), IEEE 2023 : 426-436
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
2023 International Conference on Information Networking (ICOIN), IEEE 2023 : 122-127
Seo, Eunil; Pham, Vinh; Elmroth, Erik
IEEE Access, IEEE 2023, Vol. 11 : 102669-102680
Seo, Eunil; Elmroth, Erik
2023 IEEE 16th international conference on cloud computing (CLOUD), IEEE 2023 : 189-200
Saleh Sedghpour, Mohammad Reza; Obeso Duque, Aleksandra; Cai, Xuejun; et al.
2023 IEEE International Conference on Edge Computing and Communications (EDGE), IEEE 2023 : 12-22
Townend, Paul; Martí, Alberto P.; De La Iglesia, Idoia; et al.
Javad Forough’s resultat kan leda till bättre sjukvård

Sedan 2020 har Javad forskat och studerat algoritmer för att bland annat förbättra sjukvården.

Hemligheten bakom snabbare och mer tillförlitliga appar

Forskare har hittat en väg till bättre användarupplevelser genom något som kallas självkörande mikrotjänster.

AI skyndar på utvecklingen av 5G-nätet

Artificiell intelligens kan felsöka mobilnätet betydligt snabbare än människor, visar ny avhandling.

Senast uppdaterad: 2024-06-04