"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Adobe Stock, Gorodenkoff Productions OU

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, vid Umeå universitet

Spetskompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara är av avgörande strategisk betydelse för Sverige. Umeå universitet har här en central roll inom WASP – Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna. Syftet är att långsiktigt stärka svensk forskning och utbildning inom dessa områden.

Umeå universitet bedriver forskning inom WASPs centrala områden där särskilt våra ambitioner inom autonoma distribuerade system för t ex autonoma datormoln- och tjänster har stor betydelse. Inom WASP har Umeå universitet också ett växande antal forskargrupper och projekt där utveckling av AI som är bra för människor och samhälle är av hög prioritet. Vi bedriver uppmärksammad forskning inom ansvarsfull AI, social AI, människa-AI-interaktion, AI för datahantering och dataintegritet samt förklarbar AI och AI för naturliga och formella språk. 

Nu stärker våra forskargrupper inom maskininlärning med sin expertis till den nationella forskningen inom WASP. Maskininlärning är också i fokus för ett flertal forskargrupper inriktade mot matematik för grundläggande utveckling av maskininlärning. I och med programvaruaspekternas centrala roll för autonoma system bidrar WASP vid Umeå universitet också till nya forskargrupper inom programvarukonstruktion, delvis fokuserat mot programvarusäkerhet. 

WASP forskarskola och arenor

Förutom deltagande i WASPs forskningsprojekt är Umeå universitet också med och planerar flera av WASPs nationella aktiviteter. Ett exempel är WASPs forskarskola som omfattar närmare 400 doktorander och där Umeå Universitet deltar med såväl kursgivning som i forskarskolans ledning. Umeå universitet leder också en av WASPs så forskningsarenor, WARA Media och språk, WARA-Media and Language, för att stödja och demonstrera WASP-forskning inom dessa områden.

WASP styrelse och ledning

Umeå universitet är även representerade i WASPs styrelse och ledningsgrupp med följande medlemmar:

Erik Elmroth, Professor i datavetenskap och ledamot i WASPs Executive Committee; University Representatives Group; Research Management Group – Autonomous Systems; International Management Group och Arena Management Group.

Sara Sjöstedt de Luna, Prodekan och styrelseledamot i WASP Management group. 

Alexandre Bartel, Professor i datavetenskap och ledamot i WASPs Research Management Group – Software.

Helena Lindgren, Professor i datavetenskap och ledamot i WASPs Research Management Group – Artificial Intelligence/MLX.

Paul Townend, Universitetslektor vid institutionen för datavetenskap och ledamot i WASPs Graduate School Management Group.

WASP – forsknings- och projektledare vid Umeå universitet

Monowar Bhuyan
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 05
Johanna Björklund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 27
Diego Calvanese
Gästprofessor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 00
Frank Dignum
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 01
Frank Drewes
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 90
Armin Eftekhari
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 65
Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86
Kary Främling
Professor
E-post
E-post
Mats G Larson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 02
Tommy Löfstedt
Universitetslektor
E-post
E-post
Fredrik Ohlsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 89
Martin Rosvall
Professor
E-post
E-post
Klara Stokes
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 92
Johan Tordsson
Adjungerad professor
E-post
E-post
Vicenc Torra
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 48
Paul Townend
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 38
Jun Yu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27
Alp Yurtsever
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 46

Vänligen kontakta övergripande kontaktperson för WASP vid Umeå universitet; Erik Elmroth, professor vid institutionen för datavetenskap via e-post.

För mer information

WASP - för dig som är journalist

WASP, Wallenberg AI Autonomous Distributed Systems Program, arbetar för att långsiktigt stärka forskningen inom artificiell intelligens, autonoma system och programvara i Sverige. Ambitionen är att rekrytera minst 60 forskare från utlandet, ett initiativ som omfattar både lovande biträdande lektorer och framstående professorer. Det innebär också att ett flertal forskare har påbörjat tjänster vid Umeå universitet och de erbjuds attraktiva rekryteringspaket, inklusive relevant infrastruktur och finansiering för doktorander och postdoktorer, för bästa möjliga forskning.

Sveriges största forskningsprogram

WASP är Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna, med en total budget på 5,5 miljarder kronor. Programmet startades 2015 av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, med målet att främja Sveriges samhälle och näringsliv genom att skapa en världsledande plattform för grundforskning och forskarutbildning inom AI, autonoma system och mjukvara.

Världsledande forskning och forskarskola

WASP har hittills byggt upp en omfattande verksamhet genom internationella samarbeten, rekrytering av drygt 40 världsledande forskare inom huvudområdena, en forskarskola; WASP Graduate School, med nära 600 doktorander samt flera forskningsarenor för samverkan med många av Sveriges största industrier.

Fem svenska universitet

Förutom samverkan med industri och näringsliv ligger fokus på grundforskning. Programmet omfattar de fem universiteten Chalmers, KTH, Linköping universitet, Lund universitet och Umeå universitet samt ett antal forskargrupper vid andra lärosäten.

WASP i Umeå nyheter

AI skyndar på utvecklingen av 5G-nätet

Artificiell intelligens kan felsöka mobilnätet betydligt snabbare än människor, visar ny avhandling.

Energieffektivare moln i sikte

Forskare vid Umeå universitet i unikt samarbete med Ericsson Research i Lund.

Stark forskning fokus för Wallenbergbesök

Stiftelserna var nyfikna på de egna forskningsprogrammen. Inte minst inom AI, där Umeå universitet är ledande.

Covid-tester kan läcka personuppgifter

Personuppgifter kan ha läckts av de företag som hanterar covidtester.

Omfattande rekrytering till ledande molnforskning vid Umeå universitet

Molnforskningen i Umeå stärks ytterligare när Institutionen för datavetenskap anställer 15 medarbetare.

Molnen slukar el – nytt forskningssamarbete

Umeå universitet och Ericsson Research Data Centers blir pionjärer inom utvecklingen av framtidens moln.

Forskningsprojekt inom WASP vid Umeå universitet

WARA Common Information Bridge – möjliggör forskning om datadriven molnverksamhet
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2021 till 1 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Management Beyond the Edge
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Maskininlärningsbaserad observerbarhet och diagnostik i framtida nätverk och mobila kantmoln
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonomous Cloud Management
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobility-aware Resource Management for Mobile Edge Clouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Lediga tjänster inom WASP

För att se lista över lediga tjänster kopplade till WASP, gå till WASP:s nationella sida.

WASP och WASP-HS

Umeå universitet har en central roll inom WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Sveriges enskilt största forskningsprogram. Vi koordinerar också WASP-HS, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society. Följ länkarna för att läsa mer om WASP och WASP-HS vid Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2023-09-07