"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mätningar av spårgaser och uthämtning av temperatur- och ozonprofiler över Arktis

Doktorandprojekt Ett projekt vars fokus är att studera ozonnedbrytning, atmosfäriska dynamiska processer och följa tecken på klimatförändringar inom polcirkeln från mätningar med mikrovågs radiometern KIMRA, vid insitutet för rymdfysik i Kiruna.

Projektet finansieras till 50% av Arktiskt Centrum och är ett av sex som fick medel våren 2023. Arbetsplatsen är vid Institutet för rymdfysik i Kiruna. Uppgiften är att mäta ozon och syrgas, som påverkas av Zeeman-splittring, i atmosfären med mikrovågsradiometern KIMRA. Data bearbetas i Python-biblioteket pyarts för att skapa höjdberoende profiler av ozon och temperatur med en optimal estimation solver. Dessa profiler hjälper till att analysera ozonnedbrytning under vintrar, studera dynamiska processer och följa tecken på klimatförändringar.

Doktorand och handledare

Porträtt på Richard Johansson
Richard Johansson
Doktorand, Institutet för rymdfysik
E-post
E-post
Uwe Raffalski
Forskare, Institutet för rymdfysik
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-09-25 2027-09-25

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för Fysik

Forskningsområde

Fysik
Senast uppdaterad: 2024-06-25