Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysik

Fysik omfattar alltifrån materiens minsta byggstenar, och de fundamentala krafter som verkar mellan dessa, till universums största strukturer och vår världsuppfattning. Fysik använder matematik för att, med hjälp av teorier, beskriva experimentella resultat. Från teorier kan nya förutsägelser göras, till exempel rörande långsiktig utveckling av vårt klimat eller egenskaper hos nya material. Fysik är ofta grunden för nya typer av uppfinningar, såsom kylskåpet, transistorn, och teveskärmen.

Reportage

Kartor för att utforska informationsrymden

Martin Rosvall fokuserar på samspelet mellan information, kommunikation och struktur i levande system.

Företagskontakter gav jobb efter examen

Jonas Westberg var en av de första doktoranderna vid forskarskolans uppstart 2008.

Infrastrukturer

Integrated Science Lab (Icelab)
Vi använder matematisk modellering i vår forskning och sammanför forskare från olika discipliner.
Forskningsområde: Biologi, Datavetenskap, Ekologi, Fysik, Matematik
Laserlab Umeå
Laserlab Umeå (LLU) består av en samling laboratorier som använder lasrar för sin forskning.
Forskningsområde: Fysik
NanoLab
NanoLab är ett klassificerat klass 100 renrum
Forskningsområde: Fysik

Nyheter

Konferens sätter ljus på optik och fotonik

Konferensen Optics & Photonics Sweden samlar forskare, studenter och företag inom ämnesområdet.

Nasa-astronaut träffade forskare och allmänhet på Curiosum

Svensk-amerikanska astronauten Jessica Meir besökte Curiosum.

Detekterar bakteriesporer snabbare och effektivare

Rasmus Öberg, doktorand i Företagsforskarskolan, studerar ljusbaserade tekniker i samverkan med FOI.

Avslöjar tekniken bakom rymdinstrument byggt för att studera Jupiter

Instrumentet ska mäta joner och elektroner i Jupitersystemet ombord på en europeisk rymdfarkost.

Unikt partikelinstrument skräddarsytt för Jupiters extrema miljö

Angèle Pontoni har bidragit till att utveckla ett partikelinstrumentet som ska studera miljön kring Jupiter.

Forskare designar LEC-komponenter för effektiv ljusemission

Ljuskällan LEC modifieras för att bli 60 procent effektivare genom förändring av materialen i aktiva lagret.

Svällning av flerskiktade grafenoxidmaterial studerade

I sin avhandling har Artem Iakunkov gjort omfattande studier av grundläggande egenskaper hos grafitoxider.

Exjobb gav Lilla Polhemspriset

Daniel Nilsson tilldelas Lilla Polhemspriset för sitt examensarbete om optiska pincetter.

Forskare framställer nytt diamantmaterial med glas-struktur

I Nature publiceras studien om diamantmaterialet av rent kol skapat under höga tryck och hög temperatur.

Nya rön om joner runt kometer

Sofia Bergmans avhandling ger forskare unika möjligheter att studera joner med låg energi i rymden.

Guldsfär möjliggör optisk analys av material till solfångare

Fysik och Absolicon har köpt in en guldsfär som förbättrar mätningar av optiska egenskaper i receivers.

Nytt verktyg för att hitta gröna lösningsmedel för tryckt elektronik

Fysiker har utvecklat och publicerat ett öppet webbverktyg för enkel identifiering av gröna lösningsmedel.

Forskningsprojekt

Design och kontroll av den dynamiska p-n övergången för effektiva ljus-emitterande elektrokemiska celler, LEC
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Epigenetiska klockor: modellering av biomarkörer för att mäta och förutsäga biologiskt åldrande
Forskningsområde: Fysik, Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2022 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Studier av aktiva faser, adsorberade molekyler och laddningsöverföring i modellsystem för heterogen katalys
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ultrasnabb icke-termisk spinndynamik i magnetoplasmoniska nanomaterial
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kvantgasdensitet och KvantPascal
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Alexandr Talyzin lab
Vi forskar om applikationer av grafenrelaterat material i superkondensatorer och som sorbenter.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Biofysik och biofotonikgruppen
Gruppen utvecklar och applicerar avancerade optiska tekniker för att studera biologiska system.
Forskningsområde: Fysik, Infektionsbiologi
Britt Andersson lab
Karakterisering och förståelse av materials egenskaper samt hur detta kan nyttjas för olika tillämpningar.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Digital fysik
Läs mer om forskningsgruppen Digital fysik.
Forskningsområde: Fysik
Eduardo Gracia Lab
Vi gör det bästa utav heterogeniteten i nanomaterial.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Enatomära tunna skikt och 2D-material
Forskningsledare: Hamid Reza Barzegar. Mer information om gruppen och dess forskning, gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Gruppen för optisk frekvenskamsspektroskopi
Gruppen arbetar med forskning om optisk frekvenskamspektroskopi.
Forskningsområde: Fysik
Inbyggda System Grupp (ESL)
Inbyggda System Gruppen (ESL) är en forskargrupp vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Vårt forskningsområde är inbyggda system med...
Jia Wang lab
Vår grupp studerar lågdimensionella halvledarmaterial.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Komplexa system
Forskningsledare: Martin Rosvall. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Laserfysikgruppen
Forskningsledare är Ove Axner. För mer information om gruppens forskning, gå till den engelska versionen.
Forskningsområde: Fysik
Ludvig Edman lab
Syntes av organiskt material med elektronisk och/eller fotonisk funktion - framställning av enheter.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Medicinsk teknik
Medicinsk avbildning, fysiologiska tryck- och flödesmätningar, biomedicinsk signalanalys.
Forskningsområde: Fysik, Medicinsk teknik
Nanomaterials and energy storage
Forskningsledare: Dr. Alexandr Talyzin. Mer information om gruppen och dess forskning, gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Nicolò Maccaferri lab
I vår grupp studerar vi både grundläggande och tillämpade aspekter av ljus-materia-interaktioner.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap