Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mellan utbildning och arbete. En kvalitativ longitudinell studie av ungdomars utbildnings- och karriärvägar i svensk landsbygd (2015-2024

Forskningsprojekt I det här projektet undersöks landsbygdsungdomars övergångar från skola till arbete/högre utbildning, och vad som över tid påverkar studie- och yrkesval samt val av bostadsort.

I det här projektet utforskas svenska landsbygdsungdomars övergångar från skola till arbete/högre utbildning. Genom att följa ungdomarna under en längre tidsperiod är syftet med projektet att nå kunskap om vad som påverkar deras studie- och yrkesval över tid, och hur övergångarna kan förstås i ljuset av stora regionala skillnader i landet vad gäller tillgång till arbete, utbildning, bostäder och offentlig service.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2024-11-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

I befintlig forskning om ungdomars övergångar finns få kvalitativa studier som följer ungdomar över tid, och i synnerhet saknas longitudinella studier av ungdomar uppvuxna på landsbygden. Det är i huvudsak ungdomar i urbana områden som studerats, vilket gör att det finns en okunnighet om de förhållanden som gäller för ungdomar i olika landsbygdsområden när det gäller övergångar från skola till arbete/högre utbildning. I det här projektet utforskas svenska landsbygdsungdomars övergångar från skola till arbete/högre utbildning. Genom att följa ungdomarna under en längre tidsperiod är syftet med projektet att nå kunskap om vad som påverkar deras studie- och yrkesval över tid, och hur övergångarna kan förstås i ljuset av stora regionala skillnader i landet vad gäller tillgång till arbete, utbildning, bostäder och offentlig service.

Externa finansiärer