Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Maria Rönnlund

Maria Rönnlund

Professor i Pedagogiskt arbete. Forskningsledare för RECEUM, en miljö där forskning och utbildning med koppling till förskola och fritidshem står i centrum. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå

Jag är professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Mina forskningsintressen ligger huvudsakligen inom områden som rör demokrati, medborgarskap, genus och identitet i relation till utbildning och fostran. Jag disputerade 2011 på en avhandling om demokrati- och inflytandeprocesser i grundskolans senare år. Efter avhandlingsstudien har jag på olika sätt arbetat vidare med demokrati-, delaktighets- och inflytandefrågor, samt fördjupat mig i rumsliga och materiella perspektiv på utbildning och fostran. Inom ramen för projekten Den svenska skolgårdens kulturhistoria och Skolgården som pedagogiskt och socialt rum analyserades barns demokrati- och medborgarskapslärande samt identitetsskapande processer i skolans utemiljö, och i projektet Idrottsrörelsen som demokratisk fostransmiljö barns inflytande och demokratilärande i idrottsföreningar. I ett senare projekt har barns och ungas (inomhus-)lärmiljöer stått i fokus, och i två pågående forskningsprojekt studeras utbildningsfrågor och ungas övergångar i landsbygd. Jag har samarbetat med kollegor i det utbildningsvetenskapliga fältet men också med forskare inom andra discipliner.

Sedan 2021, då jag tillträdde som professor, är jag forskningsledare för RECEUM (Research in Early Childhood Education, Umeå University). Det är en forskningsmiljö vid Umeå universitet som Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap står som värd för och där forskning och utbildning med koppling till förskola och fritidshem står i centrum.

Cambridge Journal of Education, Routledge 2021, Vol. 51, (2) : 247-261
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Rönnlund, Maria; et al.
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, Routledge 2021, Vol. 21, (2) : 139-150
Larsson, Anna; Rönnlund, Maria
Gender and Education, Routledge 2021, Vol. 33, (5) : 514-530
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rönnlund, Maria; et al.
Education Inquiry, Routledge 2021, Vol. 12, (1) : 54-72
Yoon, Junghyon; Rönnlund, Maria
Children's Geographies, Routledge 2020, Vol. 18, (3) : 339-350
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Talvia, S.; et al.
IADIS International Conference Educational Technologies 2020, São Paulo: 2020 : 57-64
Bergström, Peter; Rönnlund, Maria; Tieva, Åse
IADIS International Conference Educational Technologies 2020, IADIS Press 2020 : 57-64
Bergström, Peter; Rönnlund, Maria; Tieva, Åse
British Journal of Sociology of Education, Routledge 2020, Vol. 41, (1) : 1-17
Nylund, Mattias; Ledman, Kristina; Rosvall, Per-Åke; et al.
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020
Rosvall, Per-Åke; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
Youth on the move: Tendencies and tensions in youth policies and practices, Helsingfors: Helsinki University Press 2020 : 19-35
Rönnlund, Maria
Young - Nordic Journal of Youth Research, Sage Publications 2020, Vol. 28, (2) : 123-137
Rönnlund, Maria
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 53-64
Rönnlund, Maria
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 125-140
Rönnlund, Maria; Nylund, Mattias; Ledman, Kristina
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 111-124
Rönnlund, Maria; Nylund, Mattias; Ledman, Kristina
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2019, Vol. 18, (1) : 19-33
Beach, Dennis; Johansson, Monica; Öhrn, Elisabet; et al.
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete i Umeå 19-20 augusti 2019: Abstractbok
Bergström, Peter; Rönnlund, Maria; Tieva, Åse
NERA 2019: The Nordic Educational Research Association, 6-8 March, Uppsala Sweden
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rönnlund, Maria; et al.
Young people's life and schooling in rural areas, London: Tufnell Press 2019 : 22-44
Rosvall, Per-Åke; Rönnlund, Maria
Young people’s life and schooling in rural areas, London: Tufnell Press 2019 : 65-82
Rönnlund, Maria
Nordic Youth Research Symposium (NYRIS), Aarhus, Denmark, August 14-16, 2019.
Rönnlund, Maria
Rasten: Möjligheternas mellanrum, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 157-172
Rönnlund, Maria
ECER 2019 - European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany 3-6 September, 2019: Education in an Era of Risk: the Role of Educational Research for the Future
Rönnlund, Maria; Bergström, Peter; Tieva, Åse
Resultatdialog 2019, Göteborg, 3-4 december, 2019
Rönnlund, Maria; Bergström, Peter; Tieva, Åse
Transitions 19 Presentations
Rönnlund, Maria; Bergström, Peter; Tieva, Åse
NERA 2019: Education in a globalized world: Abstract book : 953-954
Rönnlund, Maria; Bergström, Peter; Tieva, Åse
Educational research (Windsor. Print), Routledge 2019, Vol. 61, (3) : 302-318
Rönnlund, Maria; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
Young people’s life and schooling in rural areas, London: Tufnell Press 2019 : 104-120
Rönnlund, Maria; Rosvall, Per-Åke
NERA 2019: Education in a globalized world: Abstract book : 158-159
Rönnlund, Maria; Rosvall, Per-Åke
Resultatdialog 2019, Göteborg, 3-4 december, 2019
Rönnlund, Maria; Rosvall, Per-Åke; Johansson, Monica
NERA 2019, 6-8 March, 2019, Uppsala, Sweden: Education in a globalized world
Yoon, Junghyon; Rönnlund, Maria
ECER 2018, Bolzano, 3–7 September, 2018, Free University Bolzano: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rosvall, Per-Åke; et al.
Journal of Education and Work, Routledge 2018, Vol. 31, (7-8) : 645-659
Rosvall, Per-Åke; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
Journal of Rural Studies, Elsevier 2018, Vol. 60 : 43-51
Rosvall, Per-Åke; Rönnlund, Maria; Johansson, Monica
Swedish Journal of Sport Research, Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning 2018, Vol. 7, (1)
Rönnlund, Maria
NERA 2018 - 46th Congress: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstracts : 250-250
Rönnlund, Maria
NERA 2018 - 46th Congress: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstracts : 175-175
Rönnlund, Maria; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
Journal of Youth Studies, Routledge 2018, Vol. 21, (3) : 360-375
Rönnlund, Maria; Rosvall, Per-Åke; Johansson, Monica
ECER 2018, Bolzano, Italy, 4–7 September 2018
Öhrn, Elisabet; Beach, Dennis; Rönnlund, Maria; et al.
Umeå studies in history and education, 16
Larsson, Anna; Norlin, Björn; Rönnlund, Maria
45rd Nordic Educational Research Association (NERA) Congress: Learning and Education - Material Conditions and Consequences, Copenhagen, March 23-25, 2017
Larsson, Anna; Rönnlund, Maria
Small communities and the future of local schools, Oslo, Norway, 2 -3 February, 2017
Rönnlund, Maria
Troubling educational cultures in the Nordic countries, London: Tufnell Press 2017 : 34-51
Rönnlund, Maria
ECER 2016, Dublin, 22-26 august, 2016: Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers
Beach, Dennis; Öhrn, Elisabet; Johansson, Monica; et al.
Föreningen, laget och jaget: 7 perspektiv på idrottens demokratiska effekter, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2016 : 91-106
Hjelm, Jonny; Isberg, Sofia; Rönnlund, Maria
NERA2016, NERA 44th congress: Social justice, equality and solidarity in education, 9-11 March 2016, Helsinki, Finland
Johansson, Monica; Rosvall, Per-Åke; Rönnlund, Maria
ECER 2016, University College Dublin, 22-26 August, 2016.
Larsson, Anna; Rönnlund, Maria