"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Meningsfulla rutiner för en hållbar primärvård

Forskningsprojekt Detta forskningsprojektet tar sin utgångspunkt i primärvårdens utmaningar och syftar till att skapa förståelse för vad som gör att rutiner uppfattas som meningsfulla, men även hur organisationer kan utveckla meningsfulla rutiner.

Rutiner är centrala för att skapa och upprätthålla stabilitet i arbete. I primärvården, där personalomsättning, tidsbrist och patienttryck utgör stora utmaningar, är betydelsen av väl fungerande rutiner avgörande. Trots detta är risken stor att rutiner inte efterföljs om de inte uppfattas som meningsfulla, vilket har negativa konsekvenser för både psykisk och fysisk arbetsmiljö, såväl som för patientsäkerhet. Meningsfullhet är dessutom viktigt för att främja motståndskraft, hantera stress och minska sjukfrånvaro vilket är aktuella utmaningar inom vården.

Projektansvarig

Mattias Jacobsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 47

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-07-01 2024-12-31

Finansiering

Projektet har erhållet finansiering från AFA försäkringar om totalt 2 970 000 SEK.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Företagsekonomi

Projektbeskrivning

Det är välkänt att rutiner är centrala för att skapa och upprätthålla stabilitet i arbete. I primärvården, där personalomsättning, tidsbrist och patienttryck skapar stora utmaningar, så är betydelsen av väl fungerande rutiner helt avgörande. Trots vetskapen av detta så är risken stor att rutiner inte efterföljs om de inte uppfattas som meningsfulla, något som visat sig inte bara ha negativa, utan ibland förödande, konsekvenser för både psykisk och fysisk arbetsmiljö, såväl som för patientsäkerhet. Meningsfullhet har dessutom visats vara viktigt för att främja motståndskraft, och förmågan att hantera stress, och därmed minska sjukfrånvaro vilket är aktuella utmaningar i primärvården. Mot bakgrund av att kunskap idag saknas om vad som både gör att rutiner uppfattas som meningsfulla men även hur organisationer kan utveckla meningsfulla rutiner, så syftar detta projekt till att fylla detta tomrum. Baserat på djupintervjuer och fyra rundor av fokusgrupper med primärvårdens personal kommer viktig förståelse för vad som gör rutiner meningsfulla att utvecklas. Denna kunskap är framförallt viktig för att göra primärvården mer hållbar, men även överförbar till andra organisationer där rutiner är centrala för att upprätthålla stabilitet och säkerhet.

Meningsfulla rutiner kan främja motivation och patientsäkerhet i vården

Senast uppdaterad: 2024-04-16