"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Metodutveckling för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov

Forskningsprojekt Det övergripande syfte är att utveckla teorin för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov för att skapa rättvisa prov till alla provtagare oavsett kön och etnicitet.

Forskningsprojektet syftar till att undersöka befintliga metoder och att utveckla nya metoder för speciella provtyper såsom ex. sekventiella prov och licensieringsprov. Vidare att utveckla en metod för att ekvivalera provversioner som har gemensamma uppgifter genom att utnyttja informationen från provtagargrupperna. Projektet kommer även att undersöka de ev. fel som begås när metoder som är utvecklade för prov som enbart mäter en förmåga används för att utvärdera komplexa prov som mäter flera förmågor. Slutligen syftar projektet till att generera en metod för att skatta sannolikheten att besvara en uppgift korrekt, samt dess egenskaper.

Projektansvarig

Marie Wiberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-01-01 2009-12-31

Finansiering

Finansår , 2007, 2008, 2009

huvudman: Marie Wiberg, finansiär: vetenskapsrådet, y2007: 400, y2008: 400, y2009: 400,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Statistik

Projektbeskrivning

Det övergripande syfte är att utveckla teorin för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov för att skapa rättvisa prov till alla provtagare oavsett kön och etnicitet. Metoder för DIF, dvs om grupper med liknande förmåga har olika resultat på en uppgift, kommer att undersökas och utvecklas för ex. licensieringsprov. Vidare kommer informationsförlusten som erhålls om komplexa prov som mäter flera dimensioner av provtagares förmåga analyseras med förenklade modeller som bygger på antagandet om en förmåga. En metod för att skatta utprövningsuppgifters karakteristika när information finns från reguljära uppgifter kommer att skapas. Statistisk inferensteori och funktionell dataanalys kommer att integreras med psykometri för att skatta sannolikheten att besvara en uppgift korrekt utan påverkan från provtagarnas förmåga. Inledningsvis skapas analytiska modeller, vilka testas i en simuleringsmiljö där parametrarna är kända. Dessa metoder appliceras sedan på empiriskt material såsom ex. högskoleprovet, nationella prov och körkortsprovet. Tidigare forskning har koncentrerats på att skatta provtagarnas förmåga, samt på endimensionella prov som syftar till att jämföra provtagare, istället för att jämföra provtagarna mot uppställda mål vilket kommer ske här. Forskningen är viktig eftersom allt fler personer berörs av standardiserade prov och om dessa prov inte uppfyller god kvalitet så kan det leda till att vissa grupper favoriseras till nackdel för någon annan grupp.

Senast uppdaterad: 2019-09-18