"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Migration and Settler Colonialism: The Makings of Heritage among Swedish Descendants in Argentina

Forskningsprojekt Det postdoktorala forskningsprojektet, "Migration and Settler Colonialism: The Makings of Heritage among Swedish Descendants in Argentina" i etnologi handlar om hur ättlingar till svenska emigranter som i början av 1900-talet bosatte sig i Argentina förstår och skapar mening om svenskt kulturarv i dagens norra Argentina.

I projektet studeras ett samhälle i nordöstra Argentina som är väldigt präglat av en stor svensk grupp som kom och bosatte sig där i början av 1900-talet. De har haft en svensk skola, de har en svensk kyrka och firar svenska högtider och det är väldigt många utav de äldre som fortfarande pratar svenska.

Projektansvarig

Jenny Ingridsdotter
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 22

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-12-01 2020-11-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Etnologi

Projektbeskrivning

Projektet undersöker hur det svenska kulturarvet skapas i den här gruppen, hur man pratar om svenskhet, vad det är för dem, hur de tänker kring svenskhet och vilka som kan innefattas av svenskhet.

Syftet är att förstå hur kulturarv skapas, förhandlas om och får olika form i processer som hör samman med migration och den här bosättar-koloniala historien som finns. Eftersom svenskarna kom till platsen som en del av den politik som Argentina, som många andra, drev där det handlade om att befolka landet med invandrare från Europa. Där de kom att slå sig ner så fick de till förmånliga priser köpa jordlotter av staten just för att de skulle vara där och odla.

Senast uppdaterad: 2019-09-25