Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jenny Ingridsdotter

Jenny Ingridsdotter

Jenny är fil. dr i etnologi och bedriver två forskningsprojekt. Det ena handlar om svensk migration till Argentina och den andra handlar om människors erfarenhet av skogsbränderna i Sverige 2018.
 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Under 2020-2022 driver Jenny det Formas-finansierade projektet ”Mobiliserade byar: hur lokalsamhällen agerade under skogsbränderna 2018 och omorienterar sig mot framtiden”. Det är ett etnologiskt forskningsprojekt som undersöker hur boende på orter som drabbades av skogsbrand sommaren 2018 tänker om det inträffade. Syftet med detta projekt är att studera hur lokalsamhällen som särskilt drabbats av skogsbränderna 2018 mobiliserade lokala resurser för att hantera krisen, hur drabbade berättar om krisen och dess efterdyningar och vad krisen ledde till när det gäller strategier och medvetenhet om hållbar utveckling i framtiden. Projektet undersöker tre specifika frågor: 1. Hur agerade boende och andra engagerade i lokalsamhällen under skogsbranden? 2. Hur minns och berättar människor om skogsbranden? 3. Påverkar lokal historia och skogsbrukstraditioner och praktiker hur lokalsamhällen föreställer sig möjliga scenarier för framtiden? 

Under 2018-2020 bedriver Jenny även ett postdoktoralt forskningsprojekt, "Migration and Settler Colonialism: The Makings of Heritage among Swedish Descendants in Argentina" i etnologi vid institutionen. Projektet handlar om hur ättlingar till svenska emigranter som i början av 1900-talet bosatte sig i Argentina förstår och skapar mening om svenskt kulturarv i dagens norra Argentina. 

År 2017 disputerade Jenny på en avhandling i etnologi, "The Promises of the Free World Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality", som handlade om människor som migrerade från Ukraina och Ryssland till Argentina med ett särskilt avtal under 1990-talet. De som deltog i studien lämnade Ryssland och Ukraina på grund av de ekonomiska och sociala kriser som utlöstes av de drastiska förändringar på 90-talet. Dock anlände de till ett Argentina som gick in i en djupgående ekonomisk kris år 2001. I avhandlingen undersöks deras erfarenheter av detta och hur de kan sättas i samband med större strukturer. Fokus ligger på hur de förstår sin dåtid, samtid och framtid utifrån deras position i globala och lokala världar. Avhandlingens övergripande syftet är analysera hur större samhällsomvandlingar, så som Sovjetunionens sönderfall och den argentinska krisen 2001 har påverkat deras självförståelse och skapat möjliga och omöjlika subjektiviteter och positioner. Genom intervjuer undersöks hur deras väg in i Argentina villkorades av specifika praktiker såsom avreglerade arbetsmarknader, prekära bostadsmarknader och informella ekonomier. Hur förstår forskningsdeltagarna sig själva, sin historia och sin framtid utifrån globala hierarkier och lokala positioneringar av klass, kön och ras?

Baltic Worlds, Stockholm: Södertörn University 2020, Vol. 13, (1) : 60-63
Ingridsdotter, Jenny
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå universitet 2020, Vol. 29, (1-2) : 83-89
Ingridsdotter, Jenny
Ethnologia Scandinavica, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2020, Vol. 50 : 145-168
Ingridsdotter, Jenny
Astra. Samhälle, kultur, feminism, Helsingfors: Utgivarföreningen för tidskriften Astra 2020, Vol. 102, (2)
Ingridsdotter, Jenny; Silow Kallenberg, Kim
Budkavlen. Tidskrift för etnologi och folkloristik, Åbo akademi 2020, Vol. 99 : 34-62
Ingridsdotter, Jenny; Silow Kallenberg, Kim
Makt, moral, motstånd: perspektiv på engagemang för norrländska landsbygder, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2020 : 79-102
Ingridsdotter, Jenny; Sjöstedt, Angelika
Nordic Journal of Migration Research, De Gruyter Open 2018, (2) : 136-137
Ingridsdotter, Jenny
Etnofoor, Stichting Etnofoor 2018, Vol. 30, (1) : 57-76
Ingridsdotter, Jenny; Silow Kallenberg, Kim
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå universitet 2017, Vol. 26, (2) : 2-10
Ingridsdotter, Jenny
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå Universitet 2017, Vol. 26, (2) : 2-10
Ingridsdotter, Jenny; Silow Kallenberg, Kim
Budkavlen - tidskrift för etnologi och folkloristik, Åbo: Åbo Akademi 2017, (96) : 24-37
Silow Kallenberg, Kim; Ingridsdotter, Jenny; Wollin Elhouar, Elisabeth; et al.
Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, Åbo: Föreningen Granskaren 2016, (7-8) : 63-73
Ingridsdotter, Jenny
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå universitet 2016, (3-4) : 41-50
Ingridsdotter, Jenny
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2016, (2) : 111-114
Ingridsdotter, Jenny
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2015, Vol. 98, (4) : 215-218
Ingridsdotter, Jenny
Forskning om skogsbränderna 2018

Etnologen Jenny Ingridsdotter har fått forskningsbidrag för att forska om skogsbränderna 2018.

Svenskt kulturarv bland svenskättlingar i Argentina

Jenny Ingridsdotter är postdoktorn i etnologi som är intresserad av hur migration och hur kultur skapas.

Möten kring kolonial historia och samtida kulturarv

Gustavsson forskar om hur svenskt arkivmaterial kan repatrieras till regionen El Chaco i Argentina.