"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jenny Ingridsdotter

Jenny är fil. dr i etnologi och arbetar som lektor och forskare.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Etnologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

 Jennys forskning är förankrad i etnologisk metod och berör människor och makt, t.ex. inom migrationsstudier, studier av kolonial historia eller studier av platser. Jenny har också ett stort engagemang i metodiska frågor om etnografiskt skrivande.

Under 2022-2024 driver Jenny projektet ”Bosättning och fördrivning: Intrasslade historier och svenska migranter i Argentina, Brasilien och Bolivia” som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Detta projekt fokuserar på svensk migration till Latinamerika i början av 1900-talet. Huvudsyftet är att diskutera hur migration, bosättning och fördrivning var delar av samma process i det som brukar kallas ”nybyggarsamhällen”. 


Under 2020-2022 drev Jenny det Formas-finansierade projektet ”Mobiliserade byar: hur lokalsamhällen agerade under skogsbränderna 2018 och omorienterar sig mot framtiden”. Syftet med detta projekt var att studera hur lokalsamhällen som särskilt drabbats av skogsbränderna 2018 mobiliserade lokala resurser för att hantera krisen, hur drabbade berättar om krisen och dess efterdyningar och vad krisen ledde till när det gäller strategier och medvetenhet om hållbar utveckling i framtiden.


Under 2018-2020 drev Jenny ett postdoktoralt forskningsprojekt, "Migration and Settler Colonialism: The Makings of Heritage among Swedish Descendants in Argentina". Projektet handlade om hur ättlingar till svenska emigranter som i början av 1900-talet bosatte sig i Argentina förstår och skapar mening om svenskt kulturarv i dagens norra Argentina.

 
År 2017 disputerade Jenny i etnologi vid Södertörns högskola. Hennes avhandling, "The Promises of the Free World Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality", handlade om människor som migrerade från Ukraina och Ryssland till Argentina under 1990-talet. I avhandlingen undersöks hur deras väg in i det argentinska samhället villkorades av specifika praktiker såsom avreglerade arbetsmarknader, prekära bostadsmarknader och informella ekonomier. 
 
 
 

Cultural Studies, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 37, (3) : 485-507
Ingridsdotter, Jenny
Etnologiska skrifter, 79
Ingridsdotter, Jenny; Vallström, Maria
Anthropological Journal of European Cultures, New York; Oxford: Berghahn Journals 2023, Vol. 32, (2) : 45-67
Larsson, Emelie; Ingridsdotter, Jenny
Frihet! politik! systerskap!, Huddinge: Södertörns högskola 2021 : 113-125
Ingridsdotter, Jenny
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå universitet 2020, Vol. 29, (1-2) : 83-89
Ingridsdotter, Jenny
Baltic Worlds, Stockholm: Södertörn University 2020, Vol. 13, (1) : 60-63
Ingridsdotter, Jenny
Ethnologia Scandinavica, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2020, Vol. 50 : 145-168
Ingridsdotter, Jenny
Ethnologia Scandinavica, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2020, Vol. 50 : 145-168
Ingridsdotter, Jenny
Astra. Samhälle, kultur, feminism, Helsingfors: Utgivarföreningen för tidskriften Astra 2020, Vol. 102, (2)
Ingridsdotter, Jenny; Silow Kallenberg, Kim
Budkavlen. Tidskrift för etnologi och folkloristik, Åbo akademi 2020, Vol. 99 : 34-62
Ingridsdotter, Jenny; Silow Kallenberg, Kim
Makt, moral, motstånd: perspektiv på engagemang för norrländska landsbygder, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2020 : 79-102
Ingridsdotter, Jenny; Sjöstedt, Angelika
Nordic Journal of Migration Research, De Gruyter Open 2018, (2) : 136-137
Ingridsdotter, Jenny
Etnofoor, Stichting Etnofoor 2018, Vol. 30, (1) : 57-76
Ingridsdotter, Jenny; Silow Kallenberg, Kim
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå universitet 2017, Vol. 26, (2) : 2-10
Ingridsdotter, Jenny
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå Universitet 2017, Vol. 26, (2) : 2-10
Ingridsdotter, Jenny; Silow Kallenberg, Kim
Kulturella Perspektiv
Ingridsdotter, Jenny; Silow Kallenberg, Kim
Budkavlen - tidskrift för etnologi och folkloristik, Åbo: Åbo Akademi 2017, (96) : 24-37
Silow Kallenberg, Kim; Ingridsdotter, Jenny; Wollin Elhouar, Elisabeth; et al.
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå universitet 2016, (3-4) : 41-50
Ingridsdotter, Jenny
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2016, (2) : 111-114
Ingridsdotter, Jenny
Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, Åbo: Föreningen Granskaren 2016, (7-8) : 63-73
Ingridsdotter, Jenny
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2015, Vol. 98, (4) : 215-218
Ingridsdotter, Jenny

Jenny undervisar om etnologisk metoder och kulturteori. Hon undervisar för närvarande på kurser som handlar om urbana normer, kulturella perspektiv på antropocen och etnografiskt författarskap. 

Forskning om skogsbränderna 2018

Etnologen Jenny Ingridsdotter har fått forskningsbidrag för att forska om skogsbränderna 2018.

Svenskt kulturarv bland svenskättlingar i Argentina

Jenny Ingridsdotter är postdoktorn i etnologi som är intresserad av hur migration och hur kultur skapas.

Möten kring kolonial historia och samtida kulturarv

Gustavsson forskar om hur svenskt arkivmaterial kan repatrieras till regionen El Chaco i Argentina.