"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: privat

Mikrobiella protein-lipid-interaktioner: Roll I värdpatogenes och bioteknologiska tillämpningar

Forskningsprojekt finanierat av Vetenskapsrådet.

Projektet handlar om bakterieutsöndrade effektormolekyler. Mer specifikt, deras roll i värdpatogenes och biotekniska tillämpningar.

Projektansvarig

Aftab Nadeem
Forskare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi, Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR)

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Biologiska membran är avgörande för alla levande cellers överlevnad och fungerar som en dynamisk barriär mellan cellen och dess miljö. De spelar en nyckelroll i olika cellulära funktioner, inklusive molekylär transport, intracellulär signalering och cellprofilering. Lipiderna i membranet är ett attraktikt mål för bakteriella patogener som försöker manipulera värdceller. Mikrobiella proteiner, såsom bakteriella toxiner och virala komponenter, binder till värdcellmembranet och introducerar lipidmembranstörningar som bidrar till infektionsprocessens allvar.

Porbildande proteintoxiner (PFT) som utsöndras av olika bakteriella patogener är en typ av membranskadande protein som bildar porer vid bindning till cellmembranet. PFT syntetiseras som vattenlösliga monomera molekyler, och i kontakt med målcellsmembran genomgår de konformationsförändringar och bildar membraninförda oligomera porer.

Genom att använda en kombination av cellbiologi, biokemi och strukturbiologiska tillvägagångssätt har vi nyligen upptäckt ett tidigare okänt fenomen av cellmembrantubulering av en α-PFT, MakA (motilitetsassocierad dödande faktor A), utsöndrad av Vibrio cholerae.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-01