"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mjältbrandsutbrottet i Omberg 2016

Forskningsprojekt Under sommaren 2016 skedde ett utbrott av mjältbrand i Ombergsområdet i Östergötland. Totalt omfattade utbrottet 15 dödsfall hos djur. Det etnologiska delprojektet syftar till att rikta uppmärksamheten mot de djurägare som drabbades under utbrottet.

Utifrån etnografiskt fältarbete undersöks människors erfarenheter och uppfattningar om mjältbrandsutbrottets orsaker och om myndigheternas åtgärder. Har attityder, trosföreställningar eller tillitsskapanden förändrats under och efter utbrottet? Anser människor att de fått relevant information om utbrottet och åtgärderna? Hur berättar man om utbrottet och har hanteringen av utbrottet lett till förändringar för t ex uppfattningar om tillit och risk vad gäller denna sjukdom? Har utbrottet förändrat förhållandet mellan de lokalt drabbade? Mjältbrand är ett exempel på sjukdomsutbrott där samverkan mellan myndigheter ses som synnerligen centralt.

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-12-08 2018-03-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Mjältbrand är en allmänfarlig epizootisk sjukdom , lydande under Epizootilagen. Tematiken brukar inrymmas i vad som benämns "One Health", dvs insikten att människors, tamdjurs och vilda djurs villkor är sammanflätade i komplexa system. One Health handlar om sjukdomar vi delar med djur, zoonoser, och om hur myndigheter och forskare inom djur- och humanmedicin bättre måset samarbeta, t ex avseende djurhållning och antibiotikaresistens, livsmedelshantering, sjukdomsutbrott, diagnostik och beredskap. Fältarbetet gjordes under en koncentrerad period i månadsskiftet maj-juni 2017 med platsbesök och intervjuer. Intervjumetoden är inspirerad av s k focused ethnography (se t ex Knoblauch 2005; Wall 2015) där fältarbete med intervjuer pågår under relativt kort tid och frågorna begränsas till ett speciellt fokus, i detta fall människors erfarenheter och uppfattningar om mjältbrandsutbrottets orsaker och om myndigheternas åtgärder. Har attityder, trosföreställningar eller tillitsskapanden förändrats under och efter utbrottet? Anser människor att de fått relevant information om utbrottet och åtgärderna? Hur berättar man om utbrottet och har hanteringen av utbrottet lett till förändringar för t ex uppfattningar om tillit och risk vad gäller denna sjukdom? Har utbrottet förändrat förhållandet mellan de lokalt drabbade? Mjältbrand är ett exempel på sjukdomsutbrott där samverkan mellan myndigheter ses som synnerligen centralt. Att från intervjupersonernas sida få uppfattningar om hur detta samarbete fungerade ingick också i syftet med delprojektet.
Senast uppdaterad: 2019-11-26