"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: WASP-HS, IgorVitomirov

WASP-HS – Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Programme – Humanities and Society, vid Umeå universitet

Umeå universitet koordinerar forskningsprogrammet WASP-HS där tretton universitet och forskningsinstitut undersöker utvecklingen av den nya tekniken och hur den påverkar vårt samhälle och våra beteenden.

WASP-HS konferens AI för mänskligheten och samhället logotyp framför personer som hoppar glatt framför solnedgången
tor
17
nov
AI för mänskligheten och samhället 2022
Tid 09:00 - 17:00
Plats Grand Hotel, Stockholm

Visionen för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) är ökad kunskap om möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens och autonoma system med grund i excellent forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

De forskningsprojekt som ryms inom programmet studerar utmaningar och effekter av kommande teknikförändringar samt bidrar till utvecklingen av teori och praktik för mänskliga och samhälleliga aspekter av AI och autonoma system. Särskilt fokus ligger på etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av teknikskiftet.

Medverkande universitet och forskningsinstitut 

I dagsläget pågår 42 forskningsprojekt vid 13 olika universitet och forskningsinstitut:

 • Chalmers tekniska högskola
 • Institutet för framtidsstudier 
 • Karlstads universitet
 • KHT, Kungliga Tekniska Högskolan 
 • Linköpings universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet 
 • Handelshögskolan i Stockholm 
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet
 • Göteborgs universitet
 • Uppsala universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet 

WASP-HS forskarskola

WASP-HS inkluderar en omfattande nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst elva nya forskargrupper i hela Sverige, stöd för tolv gästprofessorer för att stärka svensk forskning samt ett stort antal forskningsprojekt.

Finansieras av 

Forskningsprogrammet finansieras till största delen av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som investerar upp till 660 miljoner kronor i WASP-HS. Forskningsprogrammet är planerat att pågå under 2019 – 2028.

Kontakta WASP-HS

Umeå universitet har fått i uppdrag att koordinera WASP-HS. För att komma i kontakt med WASP-HS programkontor, skicka epost till contact@wasp-hs.org.

Kontaktpersoner:

Virginia Dignum
Programdirektör vid WASP-HS och professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI, Institutionen för datavetenskap.

Bodil Formark 
WASP-HS programkoordinator och forskningssamordnare vid Enheten för forskningsstöd och samverkan.

Utlysningar inom WASP-HS

För att se lista över utlysningar och lediga tjänster, gå till WASP-HS nationella sida.

Forskningsprojekt inom WASP-HS vid Umeå universitet

Människocentrerad AI för hälsa, autonomi och välbefinnande
Tid 1 februari 2022 till 2 februari 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI-baserad kontextuell kommunikation: Konsekvenser för individ och samhälle
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cyborgpolitik: Artificiella agenter i demokratiska processer online
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socialt medveten dialoghantering
Tid 1 juni 2020 till 1 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Modellera social verklighet för sociala simuleringar
Tid 1 februari 2020 till 1 februari 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
AI, Democracy and Self-Determination
Tid 1 september 2019 till 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2022-11-15