"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Modellering av ångest för användning inom AI

Forskningsprojekt Målet med detta projekt är att utforska hur ångest kan tas i beaktning när man utvecklar AI, genom att studera hur AI-system idag förorsakar ångest och vad vi kan göra för att lindra och förebygga detta.

Alla upplever och hanterar ångest till någon grad i sitt liv. För många är det ett seriöst problem – ångest är idag den mest förekommande problematiken i psykisk ohälsa.

Projektansvarig

Loïs Vanhée
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 83

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-06-01 2025-05-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Projektbeskrivning

AI-system kan idag ta med många olika faktorer i sin beräkning när de optimerar planer för effektivitet, men när detta görs utan att ta ångest med i beräkningen så orsakar den också en ökad mängd ångest. Till exempel: När vi planerar en resa så tar vi hänsyn till ångest. Vi försöker räkna med osäkerheter, förutse konsekvenser, respektera värderingar och räkna med vårt eget självförtroende att hantera resandet. Ett AI-system som hjälper oss i samma exempel skulle kunna föreslå den billigaste eller snabbaste resan, vilket oftast medför en ökad ångest.

Projektet avser också att undersöka hur AI-forskning kan bidra till en bättre förståelse av ångest i samhället. Genom att utveckla mer avancerade och tillförlitliga modeller för ångest kan vi utforska rollen ångest har i sociala simuleringar.

Detta projekt är affilierat till WASP-HS för doktorander.

 

Senast uppdaterad: 2023-11-01