"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Återkommande befolkningsundersökningar i norra Sverige

Tvärsnittsundersökningar har genomförts 1986, 1990, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 och 2022. Ett huvudsyfte med MONICA-undersökningen är att upptäcka samband mellan sjukdomsförekomst och andra faktorer som kan ge idéer om bakomliggande variabler till sjukdomar och ohälsa i befolkningen. Den grundläggande delen av undersökningen har genomförts exakt lika varje gång, med samma undersökningar, vid samma tid på året, och med samma förfaringssätt.

Inför varje MONICA-undersökning bjuds forskare och samhällsrepresentanter in för att fånga upp angelägna forskningsfrågor som kan belysas med hjälp av insamlade MONICA-data.

Till varje screening har 2 500 personer mellan 25 och 74 år bjudits in att delta. Deltagarna är slumpvis utvalda män och kvinnor mantalsskrivna i Norrbotten och Västerbotten. Deltagarfrekvensen har varierat under åren. 2014 deltog 63 procent av de tillfrågade i undersökningen och 1986 var deltagarfrekvensen 81 procent. 2022 deltog 51 procent.

Vid undersökningen 1999 återinbjöds tidigare deltagare från åren 1986-1994. Sammanlagt har 16 500 personer inbjudits till norra Sveriges MONICA-undersökning.

Hur går MONICA-undersökningen till?

MONICA-undersökningen genomförs vid ett och samma tillfälle och tar cirka en och en halvtimme att genomföra. Undersökning och provtagning utförs av sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Deltagare i undersökningen fyller i frågeformulär och besvarar frågor gällande riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, livsstil, fysisk aktivitet etc.

Antropometriska mått (blodtryck, längd, vikt, midje- och höftmått) samlas in, kolesterol och blodsocker mäts och sockerbelastning (OGTT) genomförs på en delmängd av deltagarna.

Allt deltagande i undersökningen är frivilligt och kostnadsfritt.

MONICA 30 år

MONICA fyllde 30 år under år 2016. Resultaten presenteras i en jubileumsskrift. Här kan intresserade ta del av vad datainsamling och studier lett till.

MONICA 10 år

MONICA 20 år

MONICA 30 år

Befolkningsundersökningsenkäter

 

För att ta del av enkäter från tidigare befolkningsundersökningar (1986, 1990, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 samt 2022), vänligen kontakta MONICA-sekretariatet. Kontaktinformation

 

Kostenkäter

 

För att ta del av kostenkäter från tidigare befolkningsundersökningar (1986, 1990, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 samt 2022), vänligen kontakta MONICA-sekretariatet. Kontaktinformation

Senast uppdaterad: 2023-12-06